Крамар Галина Михайлівна

kramar_m

вчений секретар вченої ради університету
кандидат технічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри

 

Науково-дослідна робота

Відповідальний виконавець по наукових роботах. 1996 - 1998 рр. "Розробка та дослідження інструментальних матеріалів, ресурсозберігаючих технологій та інструментального оснащення для виготовлення циліндричних та плоских поверхонь". Фінансовано Міністерством освіти України. 1999 - 2001 рр. "Фізико- хімічні основи створення жаростійких твердих та ливарних сплавів на багатокарбідній основі і прогресивних технологій для металообробки".

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • Матеріалознавство;
 • Матеріалознавство і ТО зварних з'єднань;
 • Матеріалознавство та конструкційні матеріали;
 • Матеріалознавство і ТКМ;
 • Матеріалознавство і обробка матеріалів;
 • Світлотехнічні і конструкційні матеріали;
 • Матер і техн. Мет.

 

Наукові інтереси:

 • Тверді сплави на багатокарбідній основі для інструментального виробництва

 

Наукові праці

 1. Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар [та ін.] // Сверхтвёрдые материалы. – 2008. – № 6. – С. 40–45.

 2. Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC – (VC NbC WC) / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, М. М. Прокопів [та ін.] // Вісник ТДТУ. – 2008. – № 6. – С. 40–48.

 3. С. Мариненко, Л. Бодрова, Г. Крамар, М. Шарик, В. Лазарюк, І. Коваль, В. Сушинський. Особливості зношування твердих сплавів (Ti, V, Nb, W)C-NiCr у процесі різання. Вісник ТДТУ, №4, 2009, с. 27-32.

 4. Мариненко С. Ю. Особливості зношування твердих сплавів (Ті, V, Nb, W) C-Ni-Cr в процесі різання / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар [та ін.] // Наукові праці Міжнародної науково-технічної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (21–24 вересня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – С. 201–207.

 5. Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів / І.Коваль, В.Сушинський, С.Мариненко, Л.Бодрова, Г.Крамар // Вісник ТНТУ. – 2010. – № 1. – с. 21-26.

 6. «Effect of Nano WC Alloying Additions on the Structure Formation of TiC-5VC-18NiCr Cermets» Bodrova L.G., Kramar G.M., Mul O.V., Koval I.V., Sushynskiy V.I. Proceedings of the World Congress and Exhibition PM-2010, (Florence, Italy) vol. 3, pp. 479-484, EPMA, 2010 London,UK

 7. L. Bodrova, G. Kramar, I. Koval, V. Sushynskyi, S. Marynenko, V. Bukhta. Microstructure and mechanical properties of hard alloys fabricated from starting nanopowder. Euromat 2011 - 12-15 September, 2011 - Montpellier, France. B24-P-2-02. 1408

 8. Бодрова Л.Г., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю., Коваль І.В., Сушинський В.І. Нові вітчизняні безвольфрамові тверді сплави з підвищеними експлуатаційними властивостями. Інструментальний світ, №1-2 (49-50), с. 54-56, 2011, Київ.

 9. Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з дрібно- і нанодисперсною зв’язкою / Крамар Г.М., Сушинський В.І., Ісаєв Є.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2011. - № 6. - С. 1-7.

 10. Бодрова Л.Г., Крамар Г.М.,Мариненко С.Ю. Триботехнические свойства твёрдых сплавов на поликарбидной основе // Сборник научных трудов XI Международной конференции «Трибология и надёжность» Петербургский государственный университет путей сообщения (г. Санкт-Петербург, 27-29 октября 2011г.) – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2011 с. 150-156.

Загальний перелік праць включає понад 90 наукових праць, 3 патенти на винахід, понад 40 науково-методичних праць.