Мещерякова Ольга Михайлівна

mscheryakova2_m

асистент

 

Аспірант І року навчання кафедри містобудування

Національного університету «Львівська політехніка»

Біографія

2007 р. вступила до Національного університету «Львівська політехніка»

2011 р. отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки "Архітектура" та здобула кваліфікацію бакалавра.

2012 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Містобудування" та здобула кваліфікацію професіонала в галузі архітектури та планування міст.

З 2013 року асистент кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

2015 р. вступила до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 18.00.04 „Містобудування та ландшафтна архітектура”, науковий керівник к. арх., доцент Ідак Ю.В.

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

  • Архітектура будівель та споруд
  • Транспортні споруди