Баран Денис Ярославович

baran2_m

кандидат технічних наук, доцент

 

Біографія

Народився 20 березня 1982 року у м. Кременеці, Тернопільська область

2000 рік – закінчив Кременецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №5

2004 рік – отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки 7.092301 – „Технологія та устаткування зварювання” та здобув освітньо-кваліфікаційний ступінь бакалавра

2005 рік – отримав повну вищу освіту за напрямом підготовки 7.092301 – „Технологія та устаткування зварювання” та здобув освітньо-кваліфікаційний ступінь спеціаліста

2006 рік – отримав освітньо-кваліфікаційний ступінь Магістра за спеціальністю 8.092301 „Технологія та устаткування зварювання”

2006 рік – вступив у аспірантуру на кафедрі матеріалознавства Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.02.04 „Механіка деформівного твердого тіла”, науковий керівник д.т.н., проф. Ясній П.В

2014 рік – захистив кондидатську дисертацію 

2015 рік – призначений на посаду старшого викладача кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 

Наукові інтереси:

 • механіка руйнування матеріалів;
 • прогнозування ресурсу металургійного обладнання.

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • Металеві конструкції;
 • Механіка руйнування;
 • Механіка руйнування зварювальних конструкцій.

 

Наукові праці

 1. Тріщиностійкість суцільнокованого ролика машин безперервного лиття заготовок / П.В. Ясній, П.О. Марущак, Д.Я. Баран // Тез. Допов. Всеукраїнська наукова конф. „Сучасні проблеми механіки” (до 100-річчя М.П. Шереметьєва), (7-8 грудня). Львів. – 2005. - С. 40-41.

 2. Деградація поверхні ролика МБЛЗ під час експлуатації / П.В. Ясній, П.О. Марущак, Д.Я. Баран, В Шишкін // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2006. - Том 11. - №3. - С. 10-16.

 3. Strain hardening of steels: studies of dislocation density and hardness / P. Yasniy, P. Maruschak, V. Hlado, and D. Baran // материалы 2-й международной научно-технической конференции: “Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов” (19-20 октября), Могилев.- 2006 .- С. 201-203.

 4. Влияние температуры пластического деформирования на кинетику упрочнения теплостойких сталей/ П.О. Марущак, Д.Я. Баран, В.Б. Гладьо // Тезисы докладов IV межд. научно-техн. конф. «Современные проблемы машиноведения» (научные чтения, посв. П.О. Сухому), Гомель.-2006.- С.68-69.

 5. Ролики МБЛЗ із наплавленим захисним шаром: дослідження властивостей зони сплавлення/ П.В. Ясній, П.О. Марущак, Д.Я. Баран // Матеріали десятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (17-18 травня) Тернопіль: ТДТУ.- 2006.- С 127.

 6. P. Yasniy Evaluation of in-service surface cracking of rolls of continuous casting machines / P. Yasniy, P. Maruschak, Yu. Lapusta, D. Baran // Mechanical Fatigue of Metals. (Ternopil, Ukraine, September, 25-28 2006). Ternopil.- 2006 – p.303-308.

 7. П. Ясний Вплив температури на мікромеханізми статичного деформування та руйнування теплостійких сталей/ П. Ясний, П.Марущак, В. Гладьо, Д. Баран // Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2006.-Том 12.- №3.-С.7-16.

 8. Микроструктура материалов ролика cлябовой МБЛЗ с наплавленным защитным слоем/ П.В. Ясний, П.О. Марущак, В.Б. Гладьо, Д.Я. Баран // Материалы 7-го Международного научно-технического семинара: “Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте” (20-22 февраля 2007г., г. Свалява, Карпаты).-К.-2007.-С. 240-242.

 9. Д.Я. Баран Вплив мікроструктури на динамічну в’язкість руйнування сталі з наплавленим захисним шаром/Я. Баран, В.Б. Гладьо, П.О. Марущак, О.В. Носоченко, П.В. Ясний // Вісник Житомирського державного технічного університету, випуск 1(40). Житомир - 2007. – с.7-13.

 10. Методика досліджень температурних полів модельного ролика машини безперервного лиття заготовок / П.В. Ясний, П.О. Марущак, Р.Т. Біщак, Д.Я. Баран // Тези 3-ї міжн. наук.-техн. конф. «Проблеми динаміки і міцності в газотурбобудуванні» (29-31 травня). – К.: ІПМіц ім. Г.С. Писаренка НАН України. – 2007. – С. 219-220.

 11. P. Yasniy Dynamic fracture toughness of steel of a continuous caster roll with a protective hard-faced layer/ P. Yasniy, P. Maruschak, D. Baran, V. Hlado, V. Gliha, Т. Vuherer // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ, ДДМА, 2007. – С. 47-51.

 12. P. Yasniy Damage estimation for plastically deformed heat-resistant steels/ P. Yasniy, P. Maruschak, V. Hlado, D. Baran // Materials structure & micromechanics of fracture: 5th international conference (MSMF 5), June 27-29, 2007, Brno, pp. 175.

 13. P. Yasniy Evaluation of Hardening of Plastically Deformed Steels / P. Yasniy, P. Maruschak, V. Hlado, D. Baran // Proceeding of the 13th International Conference on Experimental Mechanics “Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures”, Alexandroupolis, Greece, July 1-6, 2007, pp. 147-148.

 14. Вплив температури на циклічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф / П.В. Ясний, П.О. Марущак, Р.Т. Біщак, Д.Я. Баран // Тез. доп. міжн. наук. конф. «Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство» (11-13 жовтня), Львів. – 2007. – С. 150.

 15. Вплив пластичного деформування на структурну деградацію теплостійких сталей / П.В. Ясний, В.Б. Гладьо, П.О. Марущак, Д.Я. Баран // Машинознавство. - 2007. - №4. - С.7-12.

 16. П.О. Марущак Влияние температуры на микромеханизмы разрушения стали 25Х1М1Ф при использовании статической трещиностойкости/ П.О. Марущак, В.Б. Гладьо, Д.Я. Баран // Deformations & Fracture of Materials and Nanomaterials DFMN2007, Moscow, 2007. – P.283-284.

 17. Взаємозв'язок мікродислокаційних пвраметрів і твердості пластично деформованих теплотривуих сталей/ П.В. Ясний, П.О. Марущак, В.Б. Гладьо, Д.Я. Баран // Фізико-Хімічна Механіка Матеріалів.- 2008, №2.-С.41-45.

 18. Correlation of the mikrodaslocation parameters with the hardness of plastically deformed heat-resistantsteels / P. Yasniy, P. Maruschak, V. Hlado, D. Baran // Materials Science, Vol. 44, No. 2, 2008. – P. 194-200.

 19. Termal fatigue material degradation of caster rolls' surface layers/ P. Yasniy, P. Maruschak, Y. Lapusta, V. Hlado, D. Baran // Mechanics of Advanced Materials Structures, 2008. – P. 149-507.

 20. Иерархия масштабных уровней деформациипри усталостном разрушении стали 25Х1М1Ф / П.В. Ясний, С.В. Панин, П.О. Марущак, П.С. Любутин, Д.Я. Баран // Мат-ли міжн. наук.-техн. конф. присвяченої 50-ти річчю ТНТУ та 165-ти річчю з дня народження Івана Пулюя (19-21 травня 2010р.), Тернопіль.-2010. – С. 40.

 21. Стадійність зародження дефектів за умов малоциклової втоми / Д.Я. Баран, П.О. Марущак, Р.Т. Біщак, І.Б. Окіпний // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції ТНТУ «Матеріалознавство та машинобудування» (27-28 жовтня), Тернопіль.-2010. - С. 49.

 22. П. Ясній Вплив частоти навантажування на циклічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф / П. Ясній, П. Марущак, Д. Баран // Праці наук.-техн. конф. “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” (11 - 13 листопада), Львів. – 2010. - С.17-19

 23. П. Ясний Дефрмация и разрушение образцов сталей 12Х1МФ и 25Х1М1Ф с наноструктурным покрытием при циклическом растяжении и знакопеременном изгибе / П. Ясний, П. Марущак, С. Панин, В. Сергеев, П. Любутин, И. Власов, М. Полтаранин, А. Сорочак, И. Коноваленко, Д. Баран // IV всероссийская конференция по наноматериалам «НАНО 2011» (01-04 марта 2011г.), Москва.- 2011. – С. 452.

 24. П.О.Марущак Количественное исследование излома стали 25Х1М1Ф после ударного высокотемпературного разрушения / П.О. Марущак, Д.Я. Баран, Ю.А. Готович // Тези міжн. наук.-техн. конф. «Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз» (30 травня - 2 червня), Тернопіль. – 2011. - С. 96-97.

 25. Моделювання експлуатаційного термоциклування ролика МБЛЗ на малогабаритному автоматизованому стенді / П.О. Марущак, Г.В. Габрусєв, Д.Я. Баран, Р.Т. Біщак, Ю.А. Готович // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2011. - № 2. - С.24- 29.

 26. П.О. Марущак Высокотемпературная циклическая трещиностойкость теплостойкой стали в низкочастотном диапазоне/ П.О. Марущак, Д.Я. Баран, В.Н. Бревус // Труды 11-ой межд. научно-техн. конференции «Инженерия поверхности и реновация изделий» (23-27 мая, Ялта). – 2011. – АТМ Украины. – С. 141-143.