Абітурієнту

Абітурієнту

Узагальнений об'єкт діяльності: наукові дослідження, проектування та виконання робіт в галузі будівництва і реконструкції будівель та споруд, діагностики, ремонту, посилення, випробування, експлуатації, обслуговування будівель та споруд, технології та організації будівництва.

Магістр за спеціальністю 8.06010101 „Промислове та цивільне будівництво” напряму «Будівництво» підготовлений і може залучатись до таких видів економічної діяльності (за ДК 009-96):


Код

Назва

Примітка (конкретизація)

1

2

3

F 45.10

Будівництво цивільних споруд

Знесення будівель та підготовка території, виконання земляних робіт, в тому числі гірничих та інших

F 45.20

Будівництво нових, реконструкція, ремонт та реставрація, посилення  цивільних будинків та споруд. Монтаж і установка збірних конструкцій

Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення). Цей підклас не включає: будівництво будинків підприємств енергетики, гірничодобувної та обробної промисловості. Монтаж крокв і настилів, покрівель та гідроізоляційні роботи. Зведення будівельних риштувань. Влаштування основ та буріння свердловин та шурфів. Бетонні роботи. Монтаж металевих конструкцій. Цегляна і кам’яна кладка. Інші будівельні роботи. Роботи з завершення будівництва. Монтаж збірних конструкцій із готових елементів

 

1

2

3

К 73.10.0

Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Розробки в галузі будівель та споруд

М 80.22.0

Професійно-технічна освіта

 

 

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу (за ДК 003-95):

2142.1 – науковий співробітник (цивільне будівництво);

2142.2 – інженер (цивільне будівництво);

2142.2 – інженер-проетувальник (цивільне будівництво);

2142.2 – інженер по нагляду за будівництвом;

2149.2 – інженер-дослідник;

2149.2 – інженер з патентної та дослідницької роботи;

2149.2 – інженер з впровадження нової техніки та технології;

2149.2 – інженер з управління та обслуговування систем;

2310.2 – викладач вищого навчального закладу;

1313– директор малого будівельного підприємства;

1313– голова будівельного кооперативу;

1222.2 – майстер підземної дільниці;

1222.2 – начальник виробничої лабораторії;

1222.2 – майстер дільниці;

1222.2 – майстер цеху;

1222.2 – майстер виробничої дільниці;

3152 – інженер з охорони праці та техніки безпеки (в будівництві);

2320– викладач професійного навчально-виховного закладу

і може займати первинні посади:

2142.1 – наукового співробітника;

2142.2 – інженера;

1222.2 – керівника виробничого підрозділу;

1222.2 – керівника функціонального підрозділу;

2310.2 – викладача, асистента вищого навчального закладу;

2320 – викладача професійного навчально-виховного закладу.