Історія кафедри

MSc_CE

Кафедра будівельної механіки забезпечує надання освітніх послуг при підготовці фахівців за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, а також фахівців усіх інженерних спеціальностей з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів та  економістів із технічних дисциплін.

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ утворена згідно з наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №366-03 від 31.07.2008 року на базі кафедри матеріалознавства.

 

Навчальний процес відбувається в лабораторіях матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, будівельного матеріалознавства, тепло-, газопостачання та вентиляції, інженерної геодезії, автоматизованих методів проектування у будівництві та ін.

3232

Наукові дослідження на кафедрі виконують в лабораторіях твердих сплавів, електронної мікроскопії, тріщиностійкості матеріалів.

Під науковим керівництвом д.т.н., проф. Яснія П.В. захистили кандидатські дисертації: Ковальчук Я.О. (1999 р.), Галущак М.П. (2000 р.), Гуцайлюк В.Б. (2001 р.), Закалов І.О. (2001 р.), Пиндус Ю.І. (2002 р.), Гладьо В.Б. (2003 р.), Федак С.І. (2003 р.), Марущак П.О. (2005 р.), Окіпний І.Б. (2008 р.), Шульган І.В. (2009 р.). Біщак Р.Т. (2011 р.), Баран Д.Я. (2014 р.),  Бревус В.М. (2014 р.), Гладьо С.В. (2015), Сорочак А.П. (2016 р.) та докторську дисертацію Марущак П.О. (2010 р.).

Під науковим керівництвом к.т.н., проф. Бодрової Л.Г. захистили кандидатські дисертації Крамар Г.М. (1993 р.),  Лазарюк В.В. (2004 р.), Мариненко С.Ю. (2013 р.), Коваль І.В. (2017 р.).