Освітні програми бакалавра та магістра

Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»