Бодрова Людмила Гордіївна

bodrova_m

кандидат технічних наук, професор

 

Науково-дослідна робота

1998 р. Затверджена тема докторської дисертації "Фізико- хімічні основи створення нових жаростійких твердих сплавів на основі перехідних металів та дослідження їх властивостей".

Виробнича та науково - педагогічна діяльність. Керівництво аспірантами. Спеціальність 05.02.01 "Матеріалознавство".

Під науковим керівництвом захищені кандидатські дисертації:

Лазарюк В. В. "Розробка та дослідження нових безвольфрамових твердих сплавів на основі карбідів титану, ванадію та ніобію".

 

Біографія

1969 р. Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Інженер- металург", спеціалізація "Порошкова металургія"

1969 - 1970 рр. КТБ "Зоря" (м. Калінінград, Росія), інженер- технолог.

1970 р. Тернопільський завод "Електроарматура" (м. Тернопіль).

1974 р. Закінчила аспірантуру при Інституті проблем матеріалознавства АН УРСР, спеціальність "Порошкова металургія".

1974 р. Тернопільський фінансово- економічний інститут (м. Тернопіль), ст. викладач.

1975 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Порошкова металургія" на тему: "Дослідження процесів спікання, структури та властивостей вищих борідів молібдену та вольфраму та сплавів на їх основі".

1976 р. Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, Тернопільський приладобудівний інститут, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, старший викладач, кандидат технічних наук, доцент.

1980 р. Стажування в Інституті надтвердих матеріалів АН УРСР (м. Київ). 1984 р. Закінчила факультет підвищення кваліфікації викладачів вузів при Інституті сталі та сплавів (Москва).

1998 р. Затверджена тема докторської дисертації "Фізико- хімічні основи створення нових жаростійких твердих сплавів на основі перехідних металів та дослідження їх властивостей". Виробнича та науково - педагогічна діяльність.

 

Педагогічна діяльність

 

Веде навчальні курси:

 • ТКМ та матеріалознавство;
 • Основи матеріалознавства та матеріали електронної апаратури;
 • Матеріалознавство.

 

Наукові інтереси

 • одержання та дослідження фізико-механічних властивостей твердих сплавів на полікарбідній основі з традиційними, градієнтними та нано-структурами.

 

Наукові праці

 1. Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар [та ін.] // Сверхтвёрдые материалы. – 2008. – № 6. – С. 40–45.
 2. Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC – (VC NbC WC) / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, М. М. Прокопів [та ін.] // Вісник ТДТУ. – 2008. – № 6. – С. 40–48.
 3. Дослідження впливу технологічного процесу одержання на характер мікроструктури сплавів системи ТіС- (VC, NbC,WC) / С. Мариненко, Л. Бодрова, Г. Крамар [та ін.] // Матеріали всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 13-14 травня 2009 р.). – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – С. 215.
 4. С. Мариненко, Л. Бодрова, Г. Крамар, М. Шарик, В. Лазарюк, І. Коваль, В. Сушинський. Особливості зношування твердих сплавів (Ti, V, Nb, W)C-NiCr у процесі різання. Вісник ТДТУ, №4, 2009, с. 27-32.
 5. Мариненко С. Ю. Особливості зношування твердих сплавів (Ті, V, Nb, W) C-Ni-Cr в процесі різання / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар [та ін.] // Наукові праці Міжнародної науково-технічної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (21–24 вересня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – С. 201–207.
 6. Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів / І.Коваль, В.Сушинський, С.Мариненко, Л.Бодрова, Г.Крамар // Вісник ТНТУ. – 2010. – № 1. – с. 21-26.
 7. «Effect of Nano WC Alloying Additions on the Structure Formation of TiC-5VC-18NiCr Cermets» Bodrova L.G., Kramar G.M., Mul O.V., Koval I.V., Sushynskiy V.I. Proceedings of the World Congress and Exhibition PM-2010, (Florence, Italy) vol. 3, pp. 479-484, EPMA, 2010 London,UK
 8. Л.Г. Бодрова, М.М. Прокопів, І.В. Коваль. Тверді сплави на полікарбідній основі, леговані дрібно- та нанодисперсним карбідом вольфраму. Збірник наукових праць. Породоразрушающий и металообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения. Выпуск 14 Київ. 2011р с.490-494
 9. L. Bodrova, G. Kramar, I. Koval, V. Sushynskyi, S. Marynenko, V. Bukhta. Microstructure and mechanical properties of hard alloys fabricated from starting nanopowder. Euromat 2011 - 12-15 September, 2011 - Montpellier, France. B24-P-2-02. 1408
 10. Бодрова Л.Г., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю., Коваль І.В., Сушинський В.І. Нові вітчизняні безвольфрамові тверді сплави з підвищеними експлуатаційними властивостями. Інструментальний світ, №1-2 (49-50), с. 54-56, 2011, Київ.