Чорномаз Наталія Юріївна

chornomaz_m

кандидат технічних наук, ст. викладач

 

Біографія

1988 р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут  спеціальність "Металорiзальнi верстати та iнструменти"

2014 р. захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Процеси та обладнання  хімічноi технологii" на тему "Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами"

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • Основи автоматизацii проектування в будiвництвi;
 • Конструкцii з дерева та пластмас;
 • Проектування конструкцiй з дерева та пластмас.

Наукові праці

 1. Water Sorption Purification from Ammonium Pollution / [M. Malovanyy, G. Sakalova, N. Chornomaz and others] // Chemistry & Chemical Technology. – 2013. – Vol. 7. – N. 3. – Р. 355-358..
 2. Мальований М.С. Вплив типу природного сорбенту на кінетику сорбції іонів амонію із води / М.С. Мальований, Г.В. Сакалова, Н.Ю. Чорномаз // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. – С. 85-88.
 3. Сакалова Г.В. Очищення питної води від іонів амонію природними сорбентами. Технологічні аспекти / Г.В. Сакалова, Н.Ю. Чорномаз, М.С. Мальований // Хімічна промисловість України. – 2010. – № 6. – С. 15-18.
 4. Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами / [М.С. Мальований, О.В. Мартиняк, Н.Ю. Чорномаз та ін.] // Экология и промышленность. – 2011. – № 1. – С. 43-47.
 5. Мальований М.С. Ідентифікація експериментальних даних адсорбції іонів амонію із води теоретичним моделям / М.С. Мальований, Г.В. Сакалова, Н.Ю. Чорномаз // Вісник КНУ ім. М. Остроградського. – Вип. 1/2011 (66), Ч. 1. –  2011. – С. 138-140.  
 6. Комплексна технологія адсорбційного очищення питної води від іонів амонію із застосуванням природних сорбентів / [М.С. Мальований, О.А. Нагурський, А.О. Мараховська, Н.Ю. Чорномаз] // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: XVI Междунар. научн.-техн. конф., 9-13 июня 2008 г., Бердянск. – С. 220-227.
 7. Мальований М.С. Перспективна технологія очищення питної води від іонів амонію / М.С. Мальований, О.А. Нагурський, Н.Ю. Чорномаз // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: наук.-практ. конф. – Вінниця,               25-26 вересня 2008 р. – С. 171-172.
 8. Очищення питної води від іонів амонію адсорбцією на природних сорбентах / [М. Мальований, Г. Сакалова, А. Мараховська, Н. Чорномаз] // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: І Міжнар. конгрес. – Львів, 28-29 травня 2009 р. – С. 55.
 9. Мальований М.С. Забезпечення екологічної безпеки шляхом очищення питної води від іонів амонію природними сорбентами / М.С. Мальований, Н.Ю. Чорномаз, Г.В. Сакалова // Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки: наук.-практ. конф. – Чернівці, 5-7 травня 2011 р. – С. 96-98.
 10. Мальований М.С. Перспективи використання природних дисперсних сорбентів у водопідготовці харчових виробництв / М.С. Мальований, Г.В. Сакалова, Н.Ю. Чорномаз // Сучасні технології та обладнання харчових виробництв: міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р. – С. 230.
 11. Мальований М.С. Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами / М.С. Мальований, Н.Ю. Чорномаз, Г.В. Сакалова // Ecology-2011: ІІІ Всеукр. з’їзд екологів з міжнародною участю. – Вінниця,                      21-24 вересня, 2011 р. – Том 1. – 2011. – С.10-12.