Дивдик Олександр Васильович

аспірант ІI року навчання

У 2016 році поступив на спеціальність 131 - Прикладна механіка; спеціалізація 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Тема дисертаційної роботи: «Вплив випадкового навантаження на закономірності циклічного деформування і руйнування сплавів з пам’яттю форми».