Практики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації науково-дослідної практики для студентів освітнього рівня «Магістр»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації науково-педагогічної практики для студентів освітнього рівня «Магістр»