З 5 по 9 березня 2018 року доцент кафедри будівельної механіки к.т.н., доц. Крамар Г.М. за програмою ERASMUS+  перебувала з візитом в Опольському політехнічному університеті (м.Ополє, Польща) на факультеті механіки, кафедрі механіки і проектування машин.

На науковому семінарі кафедри була прочитана лекція на тему: «Інструментальні матеріали на основі TiC: отримання, мікроструктура, властивості, застосування». Відбулось цікаве обговорення проблем міцності матеріалів, в т.ч. виготовлених методом порошкової металургії, з проректором з наукової роботи і розвитку Опольської політехніки, завідувачем кафедри механіки і проектування машин, доктором габілітуваним Тадеушем Лагодою, професорсько-викладацьким складом кафедри, а також з аспірантами і студентами.

Крамар Г.М. ознайомилась з оснащенням навчальних і наукових лабораторій кафедр механіки і проектування машин та матеріалознавства. Було обговорено можливості подальшої співпраці у навчальній та науковій областях.

В ході читання лекцій Галина Михайлівна отримала міжнародний досвід викладання спеціальних дисциплін, ознайомилась з досвідом їх викладання у польському університеті.

Спілкування із співробітниками міжнародного відділу – керівником Оксаною Горобець та координаторами програми ERASMUS+ від університету Ельжбетою Цєшак та від факультету Малгожатою Взорек сприяло кращому розумінню проблем обміну студентами та викладачами обох університетів, в т.ч. за програмами подвійних дипломів.

01m 02m 03m 04m 05m 06m 07m 08m