Каспрук Володимир Богданович

kaspruk_vm

кандидат технічних наук, доцент

 

Науково-дослідна робота

Дослідження процесів пиловловлювання в апаратах із зустрічними закрученими потоками


Біографія

1988 р. закінчив Львівський політехнічний інститут спеціальність “Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу”

1996 р. закінчив аспірантуру при Тернопільському приладобудівному інституті

1998 р. захистив дисертацію на тему на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю ” Машини та апарати хімічних виробництв ”

2005 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри обладнання харчових технологій


Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • Водопостачання і водовідведення;
 • Гідравліка, гідро та пневмопривід;
 • Гідропневмоавтоматика;
 • Теплогазопостачання і вентиляція;
 • Технічна механіка рідини і газу.

Наукові праці

 1. Куц В.П., Каспрук В.Б., Плескун М.І., Ярош Я.Д. Підвищення ефективності очистки в жалюзійно-вихровому пиловловлювачі Вісник національного університету ”Харківський політехнічний інститут” Випуск 129, том 1-2, 2001р. С. 85-88

 2. Куц В.П., Каспрук В.Б., Плескун М.І., Ярош Я.Д Вдосконалення пристрою для визначення дисперсного складу сипучих матеріалів Матеріали п’ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2001 р. – С.154

 3. Куц В.П., Каспрук В.Б., Плескун М.І. Порівняльна оцінка конструкцій жалюзійно-вихрових пиловловлювачів Матеріали п’ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2001 р. – С.155

 4. Куц В.П., Каспрук В.Б., Ярош Я.Д., Марціяш О.М. Методика випробувань батарейного циклона з жалюзійними елементами Матеріали п’ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2001 р. – С.160

 5. Каспрук В.Б, Ярош Я.Д., Марціяш О.М. Експериментальна оцінка сучасного пиловловлюючого обладнання Матеріали шостої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2002 р. – С.137

 6. Каспрук В.Б., Куц В.П., Ярош Я.Д., Марціяш О.М. Експериментальне визначення гідравлічного опору батарейного циклона з жалюзійними елементами Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Машинобудування, Випуск 42 том 1-2, 2002р.- С.85-88

 7. Каспрук В.Б., Плескун М.І. Зменшення величини гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача Вісник Сумського державного університету серія Технічні науки, Машинобудування, №12(58), 2003р.– С.58-61

 8. Каспрук В.Б. Методи зменшення гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача Матеріали сьомої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2003 р. – С.176

 9. Каспрук В.Б. Математична модель процесу розділення пилогазової суміші в жалюзійно-вихровому пиловловлювачі Вісник Тернопільського державного технічного університету Том 9, №1, 2004р. – С. 62-66

 10. Каспрук В.Б.Метод дослідження поля швидкостей у вихровому потоці Матеріали восьмої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2004 р. – С.138.

 11. Каспрук В.Б., Куц В.П. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Промислова гідравліка і пневматика”, Оцінка економічної доцільності створення жалюзійно-вихрового пиловловлювача № 7 2004р. С. 53-56.

 12. Каспрук В.Б. Матеріали дев’ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана 2005р. Використання регульованого ексцентрика в діафрагменному насосі С. 147.

 13. В.Б.Каспрук , В.П.Куц Оцінка економічної доцільності створення жалюзійно-вихрового пиловловлювача. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» 2(8) 2005р.С.74-77.

 14. Каспрук В.Б Дослідження ефективності роботи жалюзійно-вихрового пиловловлювача Вісник Тернопільського державного технічного університету Том11, №3, 2006р. – С. 210-214.

 15. В.Каспрук Експериментальна оцінка вихрового жалюзійного пиловловлювача. Матеріали десятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана 2006р.– С.189.

 16. Куц В.П., Каспрук В.Б. Розрахунок ефективності пиловловлювання у жалюзійно-вихровому апараті Науковий вісник Випуск 17.3 Львів 2007 - С.126- 132.

 17. В.Каспрук, В.Куц, О.Марціяш Можливі варіанти розрахунку гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана 2007р.-с.

 18. Каспрук В.Б. Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана 2008р. Процес розділення твердих частинок у вихровій камері. –С.225.

 19. Каспрук В.Б. Підвищення ефективності пиловловлювання у вихровому апараті з жалюзійним відводом повітря. XII міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» Одеса 2008р.- С.24-26.

 20. С.М.Балабан, В.П. Куц, В.Б.Каспрук, В.М. Чиж Конструкція і розрахунок механізму відведення повітря з водопроводів Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика 4(26) 2009р. –С.67-70.

 21. Каспрук В.Б. Гідравлічний опір жалюзійної решітки Матеріали тринадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2009р. –С.289

 22. Балабан С.М., Куц В.П.,Каспрук В.Б. Покращення експлуатації водогону. Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя 2009р.-С.288

 23. Каспрук В.Б. Матеріали наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя 2010р. Пиловловлювання в апараті з зустрічними закрученими потоками з примусовим приводом жалюзійної решітки

 24. С.М.Балабан, В.П. Куц, В.Б.Каспрук, В.М.Чиж Умови експлуатації водогонів і шляхи їх покращення. Матеріали наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя 2010р.

 25. С.Балабан, В.Куц, В.Каспрук, В.Чиж Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Обгрунтування доцільності використання пристрою для відведення повітря з водогонів Матеріали наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя 2011р.