Крамар Галина Михайлівна

kramar_m

вчений секретар вченої ради університету
кандидат технічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри

 

Науково-дослідна робота

Відповідальний виконавець 8 г/д та д/б тем. 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • Матеріали для харчової промисловості;
 • Матеріалознавство та конструкційні матеріали;
 • Будівельне матеріалознавство;
 • Електротехнічні і конструкційні матеріали;
 • Сучасні види пакування

Веде навчальні курси англійською мовою:

 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
 • Будівельне матеріалознавство;
 • Електротехнічні і конструкційні матеріали;
 • Системи технологій

 

Наукові інтереси:

 • Тверді сплави на багатокарбідній основі для інструментального виробництва

 

Основні наукові праці

 1. Автоматизований метод оцінки параметрів мікроструктури твердих сплавів на основі TiC-VC- нано WC / Коваль І.В., Обух Ю., Бодрова Л.Г., Русин Б.П., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. // Фізико-хімічна механіка матеріалів №2,2016.- с.72-75.

 2. Effect of Sintering Temperature and the Content of Nanoscale Tungsten Carbide on the Mechanical Properties of Polycarbide Based Hard Alloys Igor Koval, Dr Lyudmyla Bodrova, Dr Halyna Kramar, Dr Olena Mul/ Euro PM-2015 – Pemi, France, - 4 p.

 3. Relationship between the structure and properties of polycarbide based yard alloys with nano-WC addings / I.Koval, L.Bodrova, H. Kramar, O.Mul, S.Marynenko // Proceedings of the World Congress and Exhibition PM-2014 (Salzburg, Austria, 21-24 September, 2014) EPMA.- London, UK., 2014. – 19_Р3_ЕР140178. – 5 р.

 4. Kramar H. Thermal compression treatment of WC-Co and TiC-VC-NbC-WC-Ni-Cr Hard alloys /H. M. Kramar, L. H. Bodrova, M. M. Prokopiv, S. Yu. Marynenko // Proceedings of the 18 Plansee seminar, Reutte, Austria. - Plansee, 2013, Reutte. - Pp. 146-152.

 5. Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з дрібно- і нанодисперсною зв’язкою / Крамар Г.М., Сушинський В.І., Ісаєв Є.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2011. - № 6. - С. 1-7.

 6. L. Bodrova, G. Kramar, I. Koval, V. Sushynskyi, S. Marynenko, V. Bukhta. Microstructure and mechanical properties of hard alloys fabricated from starting nanopowder. Euromat 2011 - 12-15 September, 2011 - Montpellier, France. B24-P-2-02. 1408

 7. «Effect of Nano WC Alloying Additions on the Structure Formation of TiC-5VC-18NiCr Cermets» Bodrova L.G., Kramar G.M., Mul O.V., Koval I.V., Sushynskiy V.I. Proceedings of the World Congress and Exhibition PM-2010, (Florence, Italy) vol. 3, pp. 479-484, EPMA, 2010 London,UK

 8. Бодрова Л.Г., Крамар Г.М.,Мариненко С.Ю. Триботехнические свойства твёрдых сплавов на поликарбидной основе // Сборник научных трудов XI Международной конференции «Трибология и надёжность» Петербургский государственный университет путей сообщения (г. Санкт-Петербург, 27-29 октября 2011г.) – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2011 с. 150-156.

 9. Бодрова Л.Г., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю., Коваль І.В., Сушинський В.І. Нові вітчизняні безвольфрамові тверді сплави з підвищеними експлуатаційними властивостями. Інструментальний світ, №1-2 (49-50), с. 54-56, 2011, Київ.

 10. L. Bodrova, G. Kramar, I. Koval, V. Sushynskyi, S. Marynenko, V. Bukhta. Microstructure and mechanical properties of hard alloys fabricated from starting nanopowder. Euromat 2011 - 12-15 September, 2011 - Montpellier, France. B24-P-2-02. 1408

 11. Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів / І.Коваль, В.Сушинський, С.Мариненко, Л.Бодрова, Г.Крамар // Вісник ТНТУ. – 2010. – № 1. – с. 21-26.

 12. Мариненко С. Ю. Особливості зношування твердих сплавів (Ті, V, Nb, W) C-Ni-Cr в процесі різання / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар [та ін.] // Наукові праці Міжнародної науково-технічної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (21–24 вересня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – С. 201–207.

 13. С. Мариненко, Л. Бодрова, Г. Крамар, М. Шарик, В. Лазарюк, І. Коваль, В. Сушинський. Особливості зношування твердих сплавів (Ti, V, Nb, W)C-NiCr у процесі різання. Вісник ТДТУ, №4, 2009, с. 27-32.

 14. Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC – (VC NbC WC) / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, М. М. Прокопів [та ін.] // Вісник ТДТУ. – 2008. – № 6. – С. 40–48.

 15. Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі / С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар [та ін.] // Сверхтвёрдые материалы. – 2008. – № 6. – С. 40–45.

Загальний перелік праць включає понад 120 наукових праць, 6 патентів на винахід, понад 40 науково-методичних праць.