Мещерякова Ольга Михайлівна

mscheryakova2_m

асистент

 

Аспірант ІІ року навчання кафедри містобудування

Національного університету «Львівська політехніка»

Біографія

2007 р. вступила до Національного університету «Львівська політехніка»

2011 р. отримала базову вищу освіту  за напрямом підготовки "Архітектура". Отримала диплом бакалавра з відзнакою.

2012 р. з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка»,  отримала  повну вищу освіту за спеціальністю "Містобудування" та  здобула кваліфікацію професіонала в галузі архітектури та планування міст.

З 2013 року асистент кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

2015 р. вступила до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 18.00.04 „Містобудування та ландшафтна архітектура”, науковий керівник к. арх., доцент Ідак Ю.В.

У 2016 році отримала сертифікат від Британської Ради з результатами проходження Aptis-тесту. Сертифікат підтверджує рівень знання англійської мови С1.

25 - 29 липня 2016 року  пройшла тренінг від Британської Ради “Academic Teaching Excellence” в рамках проекту “Англійська мова для університетів”.

 

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

  • "Архітектура будівель та споруд", в т.ч. для іноземних студентів.

Наукові праці

 

  • Мещерякова О.М. Ревіталізація урбанізованих територій//Сборник научных трудов Sworld.-Вып. 3(36). –Том 18. – Иваново:МАРКОВА АД, 2014 - 112 с, с 31
  • Мещерякова О.М. Європейський досвід організації  рекреації у житлових районах міст/О.М.Мещерякова//Научные труды Sworld.-№3(44).- Т.5. – Иваново:Научный мир, 2016 - 117 с, с72
  • Мещерякова О.М. Організація осередків дитячої рекреації в структурі міста(на прикладі Копенгагена)// Актуальные научные исследования в современном мире №12(20) ч.3 Переяслав-Хмельницкий, 2016 с.5-13
  • Мещерякова О.М. Етапи формування  міської рекреації/ Матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 28. ‒ с.114-117