Професорсько-викладацький персонал

Ясній Петро Володимирович

yasnii_m

доктор технічних наук, професор, 
ректор ТНТУ

 

Ковальчук Ярослав Олексійович

kovalchuk_m

кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри

 

Крамар Галина Михайлівна

kramar_m

вчений секретар вченої ради університету
кандидат технічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри

 

Підгурський Микола Іванович

pidhurskyy_m

доктор технічних наук, професор

 

Сивий Мирослав Якович

suvuj_m

доктор географічних наук, професор

 

Лучко Йосип Йосипович

luchko_m

доктор технічних наук, професор

 

Бодрова Людмила Гордіївна

bodrova_m

кандидат технічних наук, професор

 

Дячок Оксана Миронівна

djachok_m

кандидат архітектури, доцент

 

Баран Денис Ярославович

baran2_m

кандидат технічних наук, доцент

 

Василюк Петро Михайлович

vasyluk_m

кандидат технічних наук, доцент


 

Каспрук Володимир Богданович

kaspruk_vm

кандидат технічних наук, доцент

 

Сорочак Андрій Петрович

sorochak_m

кандидат технічних наук, доцент

 

Федак Сергій Ігнатович

fedak_m

кандидат технічних наук, доцент

 

Ясній Володимир Петрович

 

доктор філософії, доцент

 

Чорномаз Наталія Юріївна

chornomaz_m

кандидат технічних наук, ст. викладач