21 - Лабораторія електронної мікроскопії

21 - Лабораторія електронної мікроскопії
21 - Лабораторія електронної мікроскопії
21 - Лабораторія електронної мікроскопії
21 - Лабораторія електронної мікроскопії
21 - Лабораторія електронної мікроскопії
Лабораторія електронної мікроскопії обладнана електронним мікроскопом просвічувального типу ПЕМ- 125К, растровим електронним мікроскопом РЕМ-106И та вакуумним універсальним постом ВУП- 5М.

Просвічувальний електронний мікроскоп з комп'ютерним керуванням ПЕМ- 125К являється стаціонарним лабораторним приладом багатоцільового використання. Він призначений для проведення досліджень мікроструктури та фазового складу об'єктів. З допомогою мікроскопа можливе візуальне спостереження і фотографування зображення об'єкта в широкому діапазоні збільшень, отримання дифракційної картини від об'єкта, дослідження об'єкта при його нахилі і обертанні. В даний час в лабораторії проводяться дослідження металічних матеріалів методом тонких фольг. Об'єкти досліджень на кінцевому етапі готуються методом струменевої електрополіровки. На електронному мікроскопі ПЕМ - 125К встановлена система аналізу зображення САИ - 01 призначена для телевізійного виводу і комп'ютерного аналізу зображення.

Растровий електронний мікроскоп з камерою низького вакууму і системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106И призначений для дослідження рельєфу поверхні різноманітних об'єктів в твердій фазі і визначення елементного складу об'єктів методом рентгенівського мікроаналізу за енергіями квантів характеристичного рентгенівського випромінювання. Мікроскоп працює в режимах високого та низького вакууму. Керування мікроскопом здійснюється за допомогою комп'ютера, який керує вакуумною та електронно-оптичною системами, механізмом переміщення об'єктів, забезпечує візуалізацію і збереження зображень і спектрів.

Вакуумний універсальний пост ВУП- 5М призначений для одержання плівок з різноманітних матеріалів в умовах вакууму, а також для підготовки об'єктів, які досліджуються в електронному мікроскопі.