Навчання

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

image001

Capture

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

ОР Бакалавр

 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельне матеріалознавство
 • Проектування конструкцій
 • Водопостачання та водовідведення
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Металеві конструкції
 • Опір матеріалів
 • Основи автоматизації проектування в будівництві
 • Основи і фундаменти
 • Основи проектної справи і конструювання
 • Програмне забезпечення інженерних розрахунків
 • Будівельна механіка
 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • Проектування конструкцій
 • Економіка і менеджмент у будівництві
 • Електротехніка в будівництві
 • Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів
 • Конструкції з дерева та пластмас
 • Метрологія та стандартизація
 • Механіка руйнування
 • Обстеження і випробування будівель і споруд
 • Організація будівництва
 •  Охорона праці в галузі
 • Проектування промислових і цивільних споруд для сейсмічних районів
 • Технічна механіка рідини і газу

OP Магістр

 • Механіка руйнування будівельних конструкцій
 • Дослідження будівельних конструкцій та будівель
 • Кошторисна справа та управління будівельними проектами
 • Основи системного аналізу
 • Проектування залізобетонних і мурованих конструкцій
 • Проектування конструкцій з дерева і пластмас
 • Проектування металевих конструкцій
 • Проектування основ і фундаментів
 • Розробка технологій зведення, реконструкції та ремонту будівель і споруд
 • Сучасні комп’ютерні технології у будівництві