Василюк Петро Михайлович

vasyluk_m

кандидат технічних наук, доцент


 

Науково-дослідна робота

1999 р. Затверджена тема докторської дисертації: "Фізико- хімічні основи створення сплавів системи залізо- хром для роботи в окислюючих середовищах".

 

Біографія

1973 р. Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "Металофізика"

1975 р. Інститут проблем лиття АН України (Киів)

1984 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ливарні жаростійкі залізохромові сплави, стійкі в силікатних розплавах"

1986 р. Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту (ТДТУ ім.І. Пулюя): асистент, доцент.

1999 р. Затверджена докторська дисертація на тему: "Фізико-хімічні основи створення сплавів системи залізо-хром для роботи в окислюючих середовищах".

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • Матеріалознавство РЕМА;
 • Системи технологій ;
 • Системи технологій промисловості;
 • Електрорадіоматеріали;
 • Фізико-хімічні основи обробки матеріалів;
 • Корозійна стійкість;
 • Корозійна стійкість зварниз з'єднань.

 

Нагороди

Диплом. Президія НАН України 25.02.2015р. присудила премію імені З. І. Некрасова чл. кор. НАН України Гаврилюку В.П., д.т.н. Верховлюку А.М., к.т.н. Василюку П.М. за цикл праць “Фізико-хімічні закономірності взаємодії рідких та твердих фаз в металургійних процесах”.

 

Наукові праці

 1. П. М. Василюк, В.П. Гаврилюк. Вплив електромагнітного поля на високотемпературну стійкість залізохромових сплавів// Науково-технічний журнал "Металознавство та обробка металів" №4- 1999.-84.

 2. Гаврилюк В. П., Василюк П. М., Марковский Е. А. Влияние алюминия на состав окисных пленок железохромистых сплавов и их смачиваемость расплавом стекла, АН СССР, Москва, 1982.

 3. Василюк П. М., Гаврилюк В. П., Марковский Е. А. Диффузионные процессы на границе высокохромистый сплав- силикатный расплав, АН СССР, Москва, 1984.

 4. П. М. Василюк. Вплив електромагнітного поля на формування поверхневої структури залізохромових сплавів// Вісник Технологічного університету Поділля, Хмельницьк.- 2000.- Т.1, 175.

 5. О. Шаблій, П. Василюк, І. Катеринюк. Моделювання дифузійних процесів в сплавах системи Fe- Cr при високих температурах // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2000.- Т.5,№2. С.5- 12.

 6. Шаблій О., Петрик М., Василюк П., Катеринюк І., Дифузійні процеси в оксидних шарах залізохромових сплавів // Вісник Тернопільського деожавного технічного університету.- 2000.- Т.5,№3. С.5- 11.

 7. Василюк П. М. Пути повышения высокотемпературной стойкости железохромистых сплавов в окислительных средах. Изд. ИПЛ АН УССР, 1986.

 8. Василюк П. М., Бутенко Л. И., Марковский Е. А., Окисление железохромистых сплавов при высоких температурах. Издат. ИПЛ АН УССР, 1986.

 9. Василюк П. М., Гаврилюк В. П., Марковский Е. А. Эксспресная оценка коррозионной стойкости железохромистых сплавов. Издат. ФХИ АН СССР, 1987.

 10. Василюк П. М., Гаврилюк В. П., Марковский Е. А. Влияние РЗМ корро- зионную стойкость жаростойких сплавов в силикатных расплавах. Издательство ин - ти Гиредмета СССР, 1985.

 11. Василюк П. М., Бутенко Л. И. Повышение окалиностойкости сплавов железо- хром. Издат. Изв. АН СССР, 1989.

 12. Сплав на основе хрома (А. с. №1340201 СССР, ДСП, 1987).

 13. Сплав на основе железа (А. с. №735050 СССР).

 14. Сплав на основе железа (А. с. №1023840 СССР, 1983).

 15. Сплав на основе железа (А. с. №1023841 СССР, 1983).

 16. Сплав на основе железа (А. с. №1051969 СССР, 1983).

 17. Василюк П. М., Гаврилюк В. П., Коновалов Н. Г., Марковский Е. А. Влияние електрического тока на коррозию железохромистых сплавов в силикатных расплавах. Издат. ФХИ АН СССР, 1988.

 18. Василюк П.М. Технологія виплавки залізохромових сплавів /П.М.Василюк //Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя .– 1998– Т.З.–Ч.1.– С.64–67.

 19. Василюк П.М. Вплив електромагнітного поля на високотемпературну стійкість залізохромових сплавів /П.М.Василюк, В.П.Гаврилюк //Металознавство та обробка металів. ФТ1 МС НАНУ, НТТУ–КПІ. –1999. –№4. – С.68–71.

 20. Василюк П.М. Дія електромагнітного поля на високотемпературну стійкість залізо–хромових сплавів //Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя, 1999. – Т.4. – Число 2.– С. 101–105.

 21. Vasylyuk P. Interection of Fe–Cr alloys with silicon solution /P.Vasylyuk: proceeding “EUROCORR–2000”.– London, 2000.– p. 80.

 22. Василюк П.М. Окалиностійкість сплавів системи залізо– хром /П.М.Василюк,В.П.Гаврилюк //Металознавство та обробка металів.–ФТІ НАНУ, КПІ.–2001–№1–2 .–С.79–82.

 23. Василюк П. Вплив легувальних елементів на жаротривкість сплавів системи залізо–хром /П.М.Василюк// Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя.–2001.–№4.–Т.6.–С. 18–22.

 24. Petro Vasylyuk. Corrosion resistance of Fe–Cr alloys in silicate melts /Petro Vasylyuk //Сorrosionin power industry: proceedings of the 17th International Conference.–Kosice, Slovakia,2002.– p.156–161.

 25. Василюк П. Корозійна тривкість залізохромових сплавів у силікатних розплавах /П.М.Василюк //Вісник Технологічного університету Поділля, 2002.– №1.– С.211–214.

 26. Ilnitsky I., Vasylyuk P. High temperature oxidation of Fe–Cr alloys at different heating mode /I.Ilnitsky, P.Vasylyuk: materials week–2002. ICM–Intl congress centre.– Munich, Germany, 2002.– p.121.

 27. Василюк П. Конструювання приповерхневих шарів залізохромових сплавів для роботи при високих температурах в агресивних середовищах /П.М.Василюк //Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя, 2002.– №1.– Т.7.– С.26–32.

 28. Ilnitsky I., Vasylyuk P. High temperature oxidation of Fe-Cr alloys at different heating mode // Materials week-2002. ICM-Intl congress centre.- Munich, Germany, 2002/- p.

 29. Василюк П.М. Дифузійні процеси при високотемпературному окисненні ферохромових сплавів // Порошкова металургія.- 2003.- №3-4,-C.102-106.

 30. Василюк П.М.., Гаврилюк В.П. Роботоздатність високохромистих сплавів за високих температур в агресивних середовищах // Вісник Тернопільського держ техн. ун-ту.- 2005.- Т.10.- №.3.- С. 51-56.

 31. Гаврилюк В.П. Оптимізація складу жаростійких Fe–Cr сплавів /В.П.Гаврилюк, П.М.Василюк, В.В.Лазарюк //Вісник Хмельницького націон.техн.ун–ту.–2005.–Т.2.–№6.–С.56–62.

 32. M. Petryc, O.Shabliy, M. Leniuk, P.Vasyluk. Mathematical modelling and research for diffusion processes in multilaver and nanoporous media // Mathematical modelling and research for diffusoin processes.-Springer.-Printed in the Netherlands, 2006/. -p.639-655.

 33. Гаврилюк В.П., Василюк П.М. Вплив легувальних елементів на жаростійкість та формування двохфазної структури + залізохромових сплавів // Процессы плавки,. обработки, и разливки металлов:отливки, слитки, заготовки:тезисы докл.-Киев,-С.48-50,-2006.

 34. Гаврилюк В.П. Високотемпературне старіння залізо хромових сплавів:сб.докл.5–й Международной конференции ’’Оборудование и технологии термической обработке металлов и сплавов’’ /В.П.Гаврилюк, П.М.Василюк.– Харьков, Т.2.–2007.–с.104–106.

 35. В.П.Гаврилюк Дослідження структурно–фазового стану залізо хромових сплавів в умовах експлуатації /В.П.Гаврилюк, П.М.Василюк //Вісник Технологічного університету Поділля, 2009 .–№2.– С.10–16.

 36. Гаврилюк В.П., Василюк П.М.. Структурно-фазові перетворення в залізохромових сплавах//Монографія. .- Тернопіль: ТНТУ - 2011 .-186с.

 37. П. Василюк. Високотемпературне руйнування залізо хромових сплавів// Вісник Тернопільського національного технічного університету —2013 1.— № 2. С. 173-177

 38. Дейнека Математичне моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках оксидної структури (дослідження зразка за технологією виробництва базальтового супертонкого волокна) / Дейнека В., Петрик М.Р., Василюк П., Бабій Н. — // Вісник ТНТУ. —2013. — № 7. с.219-231.

 39. М. Петрик. Математичне моделювання концентра-ційних розподілів багатошарових наноплівок оксидної структури / М. Петрик, М. Василюк, Н. Бабій // Вісник ТНТУ. — 2013. — Том 69. — № 1. — С.231-243. — (математичне моделювання. математика. фізика).

 40. Василюк П.М., Василюк А. П. Механізм забезпечення економічної стабільності підприємств машинобудування. монографія.- Тернопіль: ТНТУ, 2015р., 165 с.

 41. Петрик М.Р., Василюк П.М., Михайлик Д.М., Бабій Н.В.. Петрик О.Ю. Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпонентних наноплівках// Монографія.-Тернопіль:ТНТУ-2015.-175с.

 

Опубліковано 60 наукових праць, в тому числі 12 авторських свідоцтв, 3 патенти.

 

Приймав участь у наукових роботах:

1996 - 1998рр. "Розробка та дослідження інструментальних матеріалів, ресурсозберігаючих технологій та інструментального оснащення для виготовлення циліндричних та плоских поверхонь". Фінансовано Міністерством освіти України.

1999 - 2001рр. "Фізико- хімічні основи створення жаростійких твердих та ливарних сплавів на багатокарбідній основі і прогресивних технологій для металообробки". Фінансовано Міністерством освіти України.

 

Yasniy