Ясній Петро Володимирович

yasnii_m

доктор технічних наук, професор, 
ректор ТНТУ

 

Науково-дослідна робота

Голова Тернопільського осередку Українського товариства з механіки руйнування, член ESIS (Європейського товариства з цілісності конструкцій). Співголова комітету ESIS ТС13 з навчання і тренінгу. Дійсний член НТШ.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями:

01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла;

01.05.02 - Математичне моделювання і обчислювальні методи.

Член спеціалізованої ради Д 58.052.02 Тернопільського національного технічного університету за спеціальністю 05.05.11. "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва", головний редактор журналу "Вісник Тернопільського національного технічного університету", член редколегій "Математичні методи і фізико-механічні поля", "Надійність і довговічність машин і споруд", "Фізико-хімічна механіка матеріалів", "Acta Mechanica et Automatica" (Poland).

Петро Володимирович Ясній очолював ряд міжнародних наукових проектів. Зокрема, був одним із координаторів міжнародного проекту "PLAN EAST" за участю 16 європейських країн із продовження ресурсу обладнання теплових електростанцій, керівником українсько-словенського проекту з проблем оцінки довговічності елементів зварних з’єднань.

Під науковим керівництвом захищені докторські дисертації:

1. Марущак П.О. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок. 2010 рік.; Спец. 05.02.10.

Під науковим керівництвом захищені кандидатські дисертації:

1. Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на тріщинотривкість алюмінієвого сплаву. 1999 рік. Спец. 01.02.04.

2. Галущак М.П. Прогнозування динамічної повзучості алюмінієвого сплаву. 2000 році. Спец. 01.02.04.

3. Гуцайлюк В.Б. Вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі. 2001 рік. Спец. 01.02.04.

4. Закалов І.О. Підвищення ефективності вібраційних викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин

5. Пиндус Ю.І. Прогнозування швидкості росту втомних тріщин після одноразового перевантажування в алюмінієвих сплавах. 2002 рік. Спец. 01.02.04.

6. Гладьо В.Б. Деформування і руйнування алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості і втоми. 2003 рік. Спец. 01.02.04.

7. Федак С.І. Тріщиностійкість алюмінієвого сплаву амг6 в умовах динамічної повзучості.;2003 рік. Спец. 01.02.04.

8. Марущак П.О. Вплив частоти та форми циклу навантаження на високотемпературну циклічну тріщиностійкість біматеріалу. 2005 рік. Спец. 01.02.04.

9. Окіпний І.Б. Вплив попереднього комбінованого розтягу на крихке руйнування сталі корпусу реактора. 2008 рік. Спец. 01.02.04.

10. Шульган І.В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями. 2009 рік. Спец. 01.02.04.

11. Біщак Р.ТОцінювання зародження та розвитку пошкодженості в теплостійкій сталі за термоциклічного навантаження. 2010 рік. Спец. 01.02.04.

12. Бревус В.М.

13. Баран Д.Я.

Працюють над кандидатськими дисертаціями аспіранти Фостик В.Б., Сорочак А.П., Гладьо С.В., Галущак О.М., Підгурський І.М., Грицеляк Р.В. 

Перелік праць включає 4 мінографії, більше 250 наукових праць, 20 авторських свідоцтв та патентів, 5 методичних посібників.

 

Біографія

1973 р. - Закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю: "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".

1973-1974 рр. - Ужгородський машинобудівний завод - інженер-технолог, старший інженер-технолог.

1975-1977 рр. - Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту - молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору.

1977-1980 рр. Інститут проблем міцності Академії наук УРСР - аспірант.

1980-1992 рр. - Інститут проблем міцності Академії наук УРСР - молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу втоми і термовтоми матеріалів.

1980 р. - Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження тріщиностійкості сталі 15Х2МФА" за спеціальністю "Механіка деформівного твердого тіла" в Інституті проблем міцності Академії наук УРСР.

1990 р. - Захистив докторську дисертацію на тему: "Тріщиностійкість попередньо пластично деформованих матеріалів" за спеціальністю "Механіка деформівного твердого тіла" в Інституті проблем міцності Академії наук УРСР.

1992 р. - 2007 р. - Тернопільський приладобудівний інститут, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя: Завідувач кафедри матеріалознавства, проректор з наукової роботи.

з 1996 р. Голова спеціалізованої вченої ради К 58.052.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла;

01.05.02 - Математичне моделювання і обчислювальні методи;

2005 р. - Завідувачу кафедри, професору Яснію П.В. присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України"

2007 р. - 2014 р. - Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя: Завідувач кафедри будівельної механіки,

2007 р. - Обраний за конкурсом на посаду ректора в ТДТУ ім. І. Пулюя наказ Міністерства освіти і науки України № 285-к від 05.04.2007 року.

2012 р. Повторно обраний на посаду ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

2014 р. Голова спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями:

01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла;

01.05.02 - Математичне моделювання і обчислювальні методи.

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

  • Механіка руйнування;
  • Механіка руйнування будівельних конструкцій.