Кафедра будівельної механіки

Кафедра будівельної механіки здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Бакалавр" за напрямом 6.060101 "Будівництво", ОКР "Спеціаліст" за спеціальністю 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво", та ОКР "Магістр" за спеціальністю 8.06010101 "Промислове і цивільне будівництво".

 


Підготовка фахівців орієнтована на:

  • будівництво нових, реконструкцію та відновлення існуючих споруд промислового та цивільного призначення;
  • розроблення архітектурно-планувальних та конструкторсько-технологічних проектів;
  • дослідження міцності та стійкості складних просторових конструкцій;
  • використання комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії;
  • розроблення кошторисів та сучасних моделей техніко-економічного аналізу господарської діяльності будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії.