навчальні плани кафедри будівельної механіки для спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Робочі навчальні плани
спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія»

Для підготовки бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти.
Для підготовки бакалаврів на основі молодшого спеціаліста.
Для підготовки магістрів та магістрів-науковців на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Навчальний план є нормативним документом, що регламентує освітній процес в університеті. Він складається на основі освітньої (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю і містить відомості про галузь знань, спеціальність, спеціалізацію (за наявності), освітній або освітньо-науковий рівень та в певних випадках – професійну кваліфікацію, нормативний термін навчання, потижневий графік навчального процесу, навчальні дисципліни та практики із вказаними кредитами ЄКТС та годинами, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми поточного й підсумкового контролю, необхідні для оволодіння здобувачем відповідного ступеня вищої освіти програмними результатами навчання, загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання.

Навчальні програми підготовки БАКАЛАВРІВ

На основі загальної середньої освіти.

1 курс навчальні програми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБ-11

Переглянути
2 курс навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБ-21

Переглянути
3 курс навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБ-31

Переглянути
4 курс навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБ-41

Переглянути
1 курс навчальна програма заочної форми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБз-11

Переглянути
2 курс навчальна програма заочної форми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБз-21

Переглянути
3 курс навчальна програма заочної форми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБз-31

Переглянути
4 курс навчальна програма заочної форми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБз-41

Переглянути

Навчальні програми підготовки БАКАЛАВРІВ

На основі молодшого спеціаліста.

3 курс скорочена форма навчання навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБс-31

Переглянути
4 курс скорочена форма навчання навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБс-42

Переглянути
3 курс скорочена заочна форма навчання навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБзс-31

Переглянути
4 курс скорочена заочна форма навчання навчальна програма спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБзс-42

Переглянути

Навчальні програми підготовки МАГІСТРІВ

На основі бакалавра.

5 курс навчальна програма магістрів спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБм-51

Переглянути
5 курс  навчальна програма наукових магістрів спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБнм-51

Переглянути
6 курс навчальна програма магістрів спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБ-61

Переглянути
6 курс  навчальна програма наукових магістрів спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБнм-61

Переглянути
5 курс навчальна програма заочної форми навчання магістрів спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБмз-51

Переглянути
6 курс навчальна програма заочної форми навчання магістрів спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план
групи МБмз-61

Переглянути
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола