СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

лого кафедри будівельної механіки ТНТУ

Кафедра будівельної механіки

Забезпечує надання освітніх послуг при підготовці фахівців за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, а також фахівців усіх інженерних спеціальностей з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів та економістів із технічних дисциплін. Кафедра будівельної механіки утворена згідно з наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №366-03 від 31.07.2008 року на базі кафедри матеріалознавства.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ?
 1. Широке застосування сучасних САПР та CAD систем в проектуванні, використання Internet-ресурсів для підвищення фахового рівня;
 2. Навчання за програмою подвійного диплому закордоном;
 3. Набуття студентами практичного досвіду проектування, економічного і матеріального обґрунтування будівельних проектів під час проходження ними практик на провідних підприємствах України та за кордоном;
 4. Можливість паралельного заочного навчання за іншою спеціальністю;
 5. Висококваліфікований професорсько- викладацький склад кафедри;
 6. Університет співпрацює з будівельними організаціями м.Тернополя, що дає можливість адаптувати навчальний процес до реальних умов;
 7. Кращим студентам призначаються стипендії від будівельних фірм міста;
 8. Укладено угоди з будівельними підприємствами про працевлаштування випускників університету.
Програма «Подвійних дипломів» дозволяє студентам спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" отримати диплом за ступенем “Магістр” одночасно у двох навчальних закладах різних країн (України та країни Європи).
На даний момент співпраця за програмою «Подвійних дипломів» налагоджена з провідними університетами Республіки Польша: Опольським політехнічним університетом та Люблінською Політехнікою.
 
Програма діє для студентів ОР «Магістр». З 2013 р. програмою скористалися 20 студентів кафедри, кращі з яких  навчалися на безкоштовній основі.
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів по захисту дисертаційних робіт: 131 Прикладна механіка, спеціалізація "Механіка деформівного твердого тіла"

Основні напрями досліджень:
 • Загальна теорія моделей деформівних середовищ.
 • Теорія пружності, з урахуванням загальних питань прикладної теорії пружності.
 • Теорія пластичності.
 • Теорія в'язкопружності та повзучості.
 • Механіка полімерів і композиційних матеріалів.
 • Механіка руйнування.
 • Теорія аерогідропружності.
 • Розроблення та вивчення моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки.
Науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріалів виробів та конструкцій
Лабораторія проводить вимірювання на таких об’єктах випробувань:
- бетонні та залізобетонні конструкції;
- армокам’яні та цегляні конструкції;
- металеві елементи, конструкції замкненого контуру;
- елементи будівельних конструкцій із деревини.

Контакти

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 
Тернопільський національний технічний
університет ім. І. Пулюя 
Кафедра будівельної механіки, ауд. 47

Телефон: 0352-51-97-16 + внутрішній номер 2470

Контакти

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 
Тернопільський національний технічний
університет ім. І. Пулюя 
Кафедра будівельної механіки, ауд. 47

Телефон: 0352-51-97-16 + внутрішній номер 2470

тернопільський національний технічний університет лого
кафедра будівельної механіки тнту лого

Останнє оновлення контенту: 09.02.2021

При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на kaf-bm.tntu.edu.ua  обов'язкове.
Веб-сайт працює в режимі бета-тестування. Всі зауваження та пропозиції прохання надсилати на адресу електронної пошти

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки