навчальний персонал кафедри будівельної механіки ТНТУ для спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Історія кафедри

Кафедра будівельної механіки ТНТУ є однією з наймолодших в університеті, створена 31 липня 2008 року на базі кафедри матеріалознавства з метою забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямом 6.060101 „Будівництво”, а з 2016 року за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. Також здійснення фундаментальної підготовки фахівців усіх інженерних напрямів з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів та  економістів із технічних дисциплін.
Вперше кафедру технології металів і матеріалознавства, за якою були закріплені всі технічні дисципліни, було створено в 1963 році, її очолив к.т.н., доцент Музичук Ф.М., пізніше завідувачем кафедри став ст.викл. Ткаченко І.М. В квітні 1969 року на її базі було організовано кафедру технології машинобудування, де матеріалознавчі дисципліни викладали ст.викл. Ткаченко І.М., асистенти Шпак Р.І. і Козловський А.А. Коли 11 травня 1972 року створили нову випускаючу кафедру верстатів і інструментів, ці дисципліни закріпили за нею. В 1973 році на кафедру прийшов доцент, к.т.н. Петровський Б.С. (1930-2007)., який викладав предмет «Технологія конструкційних матеріалів», а в 1976 році – доцент, к.т.н. Бодрова Л.Г., яка стала провідним спеціалістом з курсу «Матеріалознавство». В 1986 році до них долучився доцент, к.т.н. Василюк П.М. 
1991 року створено кафедру матеріалознавства ТНТУ
Тривалий час працював завідувачем лабораторій технології металів і матеріалознавства Зігмунт П.О. Надалі, у 1988 році секція матеріалознавства перейшла у структуру кафедри технології і обладнання зварювального виробництва. На цій кафедрі з 1990 року почала викладати «Матеріалознавство» асистент Крамар Г.М. Новим етапом у викладанні цих дисциплін стало створення 26 березня 1991 року кафедри матеріалознавства, до якої увійшли секції матеріалознавства і хімії. Виконуючим обов'язки завідувача кафедри був призначений Василюк П.М. На той час професорсько-викладацький склад кафедри був наступним: секція матеріалознавства - к.т.н., доц. Бодрова Л.Г., к.т.н. доц. Калушко В.П., асист. Крамар Г.М., секція хімії - к.х.н., доц. Каспрук Б.І.(19 -20..), к.х.н. Ахметшина А.Г. (1939-2007), ст. викл. Кушнірук Н.В. 
1992 рік за результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри матеалознавства ТНТУ обрано проф. Яснія П.В.
Завідувачу кафедри будівельної механіки ТНТУ професору Яснію П.В. присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України
В 1992 році першу з них поповнив ст. викл. Подкользін В.Ю., другу - к.х.н., доц. Юкало В.Г. До складу учбово-допоміжного персоналу входили зав.лабораторіями Михайлишин М.М. (1946–2007), ст.лаборант Супруненко Г.А. (1946-2000), лаборанти Околіта В.В., Пришляк І.М.
В 1992 році за результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри призначено д.т.н., проф. Яснія П.В., який очолює кафедру і понині. Коли в 1997 році секція хімії трансформувалась в кафедру харчової біотехнології та хімії, кафедра матеріалознавства стала фундаментальною з підготовки інженерів та економістів з матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, систем технологій. Всього за кафедрою було закріплено 18 дисциплін даного напрямку. 
2008 рік На кафедрі будівельної механіки ТНТУ, як випусковій започатковано підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 Будівництво
Основу професорсько-викладацького складу склали: зав. каф. – д.т.н., проф. Ясній П.В., к.т.н., доценти Бодрова Л.Г., Василюк П.М., Крамар Г.М., Подкользін В.Ю.. В 1997 році на кафедру прийшов асист. Ковальчук Я.О., в 1998 році - к.т.н., доц. Обухівський О.І., в 2000 році – асист. Гуцайлюк В.Б., в 2007 році – к.т.н. Гладьо В.Б. В цей період зав. лабораторіями працювали Каспрук В.Б., Михайлишин М.М., Окіпний І.Б., інженером – Мариненко С.Ю., лаборантами - Поворозник Н.В., Митражик В.М. В 2008 році після реорганізації кафедри матеріалознавства на кафедру будівельної механіки для забезпечення викладання дисциплін будівельного профілю прийшли к.т.н.. доц. Пиндус Ю.І. і асистент Шульган І.В.

 

З приходом на посаду завідувача кафедри Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. Яснія П.В. розпочалось створення нині дуже потужної наукової школи в галузі механіки деформівного твердого тіла, значно зміцнилась матеріально- технічна база для проведення наукових досліджень – введено в дію наукові лабораторії механіки руйнування, тріщиностійкості, електронної мікроскопії. Разом з Петром Володимировичем прийшов на кафедру випускник аспірантури Інституту проблем міцності АН України Подкользін В.Ю., який в 1992 році захистив кандидатську дисертацію. Пізніше під науковим керівництвом Яснія П.В. ще 10 науковців успішно захистили кандидатські дисертації: Ковальчук Я.О. (1999 р.), Галущак М.П. (2000 р.), Гуцайлюк В.Б. (2001 р.), Закалов І.О. (2001 р.), Пиндус Ю.І. (2002 р.), Гладьо В.Б. (2003 р.), Федак С.І. (2003 р.), Марущак П.О. (2005 р.), Окіпний І.Б. (2008 р.), Шульган І.В. (2009 р.). Зараз готуються до захисту докторської дисертації Марущак П.О. та кандидатських дисертацій асистент Фостик В.Б., аспіранти Баран Д. Я., Біщак Р.Т, Сорочак А.П., Брегус В.М.

2012 Започатковано на кафедрі будівельної механіки ТНТУ підготовку магістрів за спеціальністю 8.06010101 Промислове і цивільне будівництво
2013 рік Започатковано на кафедрі будівельної механіки ТНТУ підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво та отримання другої вищої освіти за цією ж спеціальністю
2014 рік За результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри будівельної механіки ТНТУ обрано к.т.н., доц. Ковальчука Я.О.
На даний час на кафедрі будівельної механіки ТНТУ працюють: зав. каф. – Ясній В.П., заступник зав. каф. к.т.н. доц. Крамар Г.М., д.т.н., проф. Ясній П.В.,  к.т.н., проф. Бодрова Л.Г., к.т.н., Сорочак А.П.Каспрук В.Б.Баран Д.Я.,  Ясній В.П.Коваль І.В.Чорномаз Н.Ю., к.т.н., доц. Ковальчук Я.О., старший викладач Данильченко С.М.Мещерякова О.М.Грицеляк Р.В.Гудь М.І., асистент Підгурський І.М. Учбовий процес забезпечують інженер І-кат Бухта В.В., провідний інженер Колибаб'юк П.В., Антонов А.М.
Наукові дослідження проводяться в таких напрямках: механіка руйнування матеріалів, мікроструктурні дослідження матеріалів засобами електронної просвічуючої і растрової мікроскопії; дослідження циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів; дослідження впливу перевантажень розтягом, стиском та взаємовплив перевантажень на ріст втомної тріщини; моделювання деформації і руйнування алюмінієвих сплавів. Результати розробок співробітників лабораторій цієї школи опубліковано в монографіях «Пластично деформовані матеріали: втома і тріщиностійкість» (автор Ясній П.В., ) та «Ролики МБЛЗ» (автори Ясній П.В., Марущак П.О.) більш, ніж у 200 фахових статтях, доповідались на міжнародних симпозіумах і конференціях в Італії, Франції, Німеччині, США, Канаді, Литві, Польші.
2017 рік Оновлено матеріально-технічну базу в лабораторіях та спеціалізованих лекційних аудиторіях кафедри будівельної механіки ТНТУ
Ясній П.В. неодноразово стажувався за кордоном, зокрема у Французькому інституті сучасної механіки (м.Клермон, Франція). Річне стажування, яке з часом переросло у десятирічний контракт з Військовою академією Польші, пройшов к.т.н.. доцент Гуцайлюк В.Б. З квітня 2009 року там же проходить шестимісячне стажування к.т.н. доц. Гладьо В.Б.
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола