Крамар Галина Михайлівна

Крамар
Галина Михайлівна

вчений секретар вченої ради університету
заступник завідувача кафедри
кандидат технічних наук, доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ
вул. Руська 56
корпус 2
2 пов. каб 47
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Крамар Галина Михайлівна
elartu Крамар Галина Михайлівна
Крамар Галина Михайлівна
orcid Крамар Галина Михайлівна
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Тверді сплави на багатокарбідній основі для інструментального виробництва
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Bodrova L.G. Influence of the technological process peculiarities on structure and properties of tungstenless solid alloys/ Bodrova L.G., Kramar G.M., Artemiuk S.A. // Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov. , 1992 — no. 5. — 76-78 — ISSN 04306252.
 2. Bodrova L.G. Effects of technological features on the structure and properties of tungsten-free hard alloys/ Bodrova L.G., Kramar G.M., Artem'yuk S.A. // Soviet Materials Science. , 1992 — vol. 28, no. 5. — 463-465 — ISSN 00385565.
 3. Bodrova L.G. Peculiarities of sintering of titanium, vanadium and niobium carbide-base alloys/ Bodrova L.G., Kramar G.M., Kislyj P.S., Lazaryuk V.V. // Sverkhtverdye Materialy. , 2001 — no. 4. — 45-49 — ISSN 02033119.
 4. Мариненко С., Бодрова Л., Прокопів М., Крамар Г., Лазарюк В.Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC – (VC, NbC, WC) // Вісник ТДТУ. – 2008. - Том 13. - №4. – ст.. 40-48. – (механіка та матеріалознавство).
 5. Мариненко С. Ю.Формування мікроструктури сплавів на основі ТіС, VC, NbC, WC / С. Мариненко, Л. Бодрова, Г. Крамар // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 173. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 6. Коваль І.Наноматеріали, властивості, деякі аспекти застосування / І. Коваль, Л. Бодрова, Г. Крамар // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 166. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 7. Сушинський В.Вибір тугоплавкої основи та зв’язки для інструментальних, високотемпературних твердих сплавів / В. Сушинський, Г. Крамар, Л. Бодрова // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 174. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 8. Особливості зношування твердих сплавів (Ti,V,Nb,W)C-Ni-Cr у процесі різання/ С. Мариненко; Л. Бодрова, Г. Крамар [та ін.] // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 4. — С. 27-32. — (механіка та матеріалознавство).
 9. Marinenko S.Y. Special features of structure formation in polycarbide based hard alloys/ Marinenko S.Y., Bodrova L.G., Kramar G.M., Lazaryuk V.V. // Journal of Superhard Materials. , 2009 — vol. 31, no. 2. — 89-96 — ISSN 10634576.
 10. Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів/ Коваль І.В., Сушинський В.І., Мариненко С.Ю. [та ін.] // Вісник ТДТУ. — 2010. — Том — № 1. — С. 21-26. — (механіка та матеріалознавство).
 11. Ясній Петро.Результати діяльності університету: 2008-2009 / Петро Ясній, Галина Крамар. — Тернопіль, 2010. — 36 с.
 12. Мариненко С. Ю.Дослідження триботехнічних властивостей сплавів на полікарбідній основі / Сергій Мариненко, Людмила Бодрова, Галина Крамар // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 20. — (Секція: Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 13. Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя/ Ред.колегія: П.В.Ясній, І.В.Луців, О.М.Герман, Г.М.Крамар, П.Д.Кривий, Б.Т.Новосядлий — Тернопіль : Джура , 2010 — 376 с. — ISBN 978-966-185-046-9.
 14. Сушинський В.Механічні властивості твердих сплавів на полікарбідній основі із зв’язкою з нанопорошків / Віталій Сушинський, Галина Крамар // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 28. — (Секція: Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 15. Захарків В.Особливості вимог техніки безпеки при виробництві твердих сплавів із використанням нанопорошків / Володимир Захарків, Галина Крамар // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 32. — (Секція: Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 16. Сушинський В.Кінетика спікання сплавів на полікарбідній основі з Ni-Cr зв’язкою нанорозміру / В. Сушинський, Г. Крамар // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 143. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 17. Ясній Петро.Результати діяльності університету за 2010 рік / Петро Ясній, Галина Крамар. — Тернопіль: Джура, 2011. — 44 с.
 18. Бодрова Л.Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г., Мариненко С. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 65. — № 1. — С.26-35. — (механіка та матеріалознавство).
 19. Ясній Петро. Показники діяльності університету за 2011 / Петро Ясній, Галина Крамар. — Тернопіль : Джура, 2012. — 44 с.
 20. Сушинський В.Рентгеноструктурні дослідження сплавів на основі TiC-NbC- WC із зв’язкою нано-Ni -Cr / В. Сушинський, Г. Крамар, Л. Бодрова // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 91. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 21. Коваль І.Дослідження процесу ущільнення сплавів системи TiC-VC-WC-NiCr при спіканні / І. Коваль, Л. Бодрова, Г. Крамар // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 87. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 22. Ясній Петро.Показники діяльності університету за 2012 рік / Петро Ясній, Галина Крамар.-Тернопіль: Джура, 2013. — 44 с.
 23. Грицай Ю.Перспективні напрямки розроблення твердих сплавів [Електронний ресурс] / Грицай Ю.В., Крамар Галина Михайлівна, Hrytsay Yu.V., Kramar H.M. : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя , 2013 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4824
 24. Сушинський В. Мікроструктура і механічні властивості твердих сплавів вихідних нанопорошків/ В. Сушинський, Галина Михайлівна Крамар // Збірник тез доповідей Ⅱ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 24 квітня 2013 року — Т. : ТНТУ, 2013 — С. 6. — (Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 25. БодроваФізико-механічні властивості безвольфрамових твердих сплавів на подвійній карбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с.9-16
 26. Мариненко С.Ю.Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с. 26-34
 27. Крамар Г. М.Позитивні аспекти навчання іноземних студентів в Україні / Галина Крамар // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі“, 13-16 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 162-163. — (Особливості адаптації іноземних студентів).
 28. БодроваФізико-механічні властивості безвольфрамових твердих сплавів на подвійній карбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с.9-16
 29. БодроваОсобливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.26-35
 30. КовальВплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів / Коваль І., Сушинський В., Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Крамар Г.М. — с.21-26 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/469
 31. Мариненко С.Ю.Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с. 26-34
 32. Мариненко С.Ю.Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC - (VC, NbC,WC) / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Прокопів Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с.40-48
 33. Ясній Петро. Показники діяльності університету за 2013 рік / Петро Ясній, Галина Крамар.-Тернопіль: Stereoart, 2014. — 60 с.
 34. БодроваОсобливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.26-35
 35. БодроваРентгеноструктурні дослідження твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.34-42
 36. Мариненко С.Ю.Особливості зношування твердих сплавів (Ti,V, Nb, W) C-Ni-Cr у процесі різання / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Крамар Г.М., Шарик М., Лазарюк В., Коваль І., Сушинський В. — с.27-32
 37. БодроваОсобливості спікання керметів на основі TIC-VC-TAC, TIC-VC-NBC / Бодрова Л., Крамар Г.М., Самогальський І., Бугра І. — С.46-52
 38. БодроваБезвольфрамові тверді сплави. Сучасні тенденції розвитку / Бодрова Л., Крамар Г.М., Лазарюк В., Самогальськийи І., Загуляк Я. — с.16-28
 39. КовальСпікання твердих сплавів на полікарбідній основі з нанодобавками карбіду вольфраму / Коваль І., Бодрова Л., Крамар Г.М. — с.81-89
 40. Мариненко С.Ю.Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC - (VC, NbC,WC) / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Прокопів Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с.40-48
 41. КовальСпікання твердих сплавів на полікарбідній основі з нанодобавками карбіду вольфраму / Коваль І., Бодрова Л., Крамар Г.М. — с.81-89
 42. БодроваОсобливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.26-35
 43. БодроваОсобливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.26-35
 44. Мариненко С.Ю.Особливості зношування твердих сплавів (Ti,V, Nb, W) C-Ni-Cr у процесі різання / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Крамар Г.М., Шарик М., Лазарюк В., Коваль І., Сушинський В. — с.27-32
 45. БодроваРентгеноструктурні дослідження твердих сплавів на полікарбідній основі / Бодрова Л., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.34-42
 46. Локальне зношування твердих сплавів легованих нанокарбідом вольфраму при точінні/ С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар, І. В. Коваль // IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 248-251. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
 47. Мариновський В. М.Використання композиційних матеріалів у будівництві / В. М. Мариновський, Г. М. Крамар // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 1. — С. 175. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
 48. Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні/ Сергій Юрійович Мариненко, Ігор Володимирович Коваль, Людмила Гордіївна Бодрова, Галина Михайлівна Крамар // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 79. — № 3. — С. 95-101. — (Механіка та матеріалознавство).
 49. Крамар Г. М. Оптимізація хімічного складу і температури спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з нанокарбідом вольфраму/ Галина Крамар, Людмила Бодрова, Ігор Коваль // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 49. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 50. Коваль І.В. Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі TiC-VC-HAHO WC/ Коваль І.В., Обух Ю.В., Бодрова Л.Г., Русин Б.П., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.72-75
 51. Коваль І. В.Термостікість твердих сплавів на основі TiC з легуючими добавками нано-WC / І. В. Коваль, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 142. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 52. КовальСпікання твердих сплавів на полікарбідній основі з нанодобавками карбіду вольфраму / Коваль І., Бодрова Л., Крамар Г.М. — с.81-89
 53. БодроваОсобливості спікання керметів на основі TIC-VC-TAC, TIC-VC-NBC / Бодрова Л., Крамар Г.М., Самогальський І., Бугра І. — С.46-52
 54. Мариненко С.Ю.Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі / Мариненко С.Ю., Бодрова Л., Крамар Г.М., Лазарюк В. — с. 26-34
 55. Крамар Г. М. Позитивний мікроклімат у групі як основа успішного навчання іноземних студентів/ Галина Крамар, Наталія Мариненко, Людмила Бодрова // Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 212-213. — (Секція 3. Адаптація іноземних студентів).
 56. Коваль І.В. Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі TiC-VC-HAHO WC/ Коваль І.В., Обух Ю.В., Бодрова Л.Г., Русин Б.П., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.72-75
 57. Визначення кількісних характеристик мікроструктури твердих сплавів на основі ТіС автоматизованим методом/ Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар, С. Ю. Мариненко, І. В. Коваль // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 140. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 58. Бодрова Л. Г.Експлуатаційна стійкість твердих сплавів, легованих нанонікелем / Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 38.
 59. Гудь М.Фактори впливу на міцність та ефективність бетону / Михайло Гудь, Галина Крамар, Іван Гудь // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 44–45. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 60. Kramar I. “quality education” as a tool to ensure society sustainable development/ Iryna Kramar, Halyna Kramar, Natalia Marynenko // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 49–50. — (Інтернаціоналізація вищої освіти та її вплив на українську освітню систему: можливості та виклики).
 61. Боднарчук Ю. Застосування гідроізоляційних матеріалів у будівництві/ Юрій Боднарчук, Галина Крамар // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 30. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола