Ясній Володимир Петрович

Ясній
Володимир Петрович

завідувач кафедри
доктор технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Руська 56
корпус 2
1 пов. каб 20
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Ясній Володимир Петрович
elartu Ясній Володимир Петрович
scopus Ясній Володимир Петрович
orcid Ясній Володимир Петрович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Матеріали, їх механічна поведінка, втома, тріщиностійкість, наводнювання. Підготовка та управління науково-дослідними проектами. Лінійна та нелінійна механіка руйнування, експериментальні та чисельні підходи.
ОСВІТА

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Iasnii, V., Yasniy, P., Baran, D. and Rudawska, A. The effect of temperature on low-cycle fatigue of shape memory alloy, Frattura ed Integrità Strutturale. - 2019. - Volume 50. - Issue 13. -P.310-318.
 2. Iasnii, V., Yasniy, P. Degradation of functional properties of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading: an experimental study. Acta Mechanica et Automatica - 2019. - Volume 13. - Issue 12. -P. 95-100.
 3. Iasnii V., Yasniy P. Influence of stress ratio on functional fatigue of pseudoelastic NiTi alloy. - Procedia Structural Integrity. - 2019. - Volume 16. -P.67-72.
 4. A. Rudawska, M. Maziarz, M. Šajgalík, P. Valášek, T. Zlamal, V. Iasnii. The influence of selected factors on the strenght of wood adhesive joints. - Advances in Science and Technology. - 2018; Volume 12. - Issue 3. -P.47–54.
 5. P. Yasniy, M. Kolisnyk, O. Kononchuk, V. Iasnii. Calculation of constructive parameters of SMA damper. Scientific Journal of TNTU. - 2017. - Vol. 88, No. 4, pp. 7–15.
 6. O. Yasniy, Yu. Pyndus, V. Iasnii, Y. Lapusta. Residual lifetime assessment of thermal power plant superheater header. Engineering Failure Analysis, Vol. 82, 2017, pp. 390–403.
 7. P. Yasniy, S. Glado, V. Iasnii. Lifetime of aircraft alloy plates with cold expanded holes. International Journal of Fatigue, Vol. 104, 2017, pp. 112–119.
 8. Ясній В. П.Визначення коефіцієнту інтенсивності напруження для поверхневої тріщини в круглому стержня при чистому згині / Ясній В. // Збірник тез Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 17-18 квітня 2008 року — Т. : ТНТУ, 2008 — Том 1. — С. 91. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 9. Ясній В. П.Моделювання поширення тріщини в осі колісної пари електропотяга / Ясній В. // Матеріали Ⅱ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 23-24 квітня 2009 року — Т. : ТДТУ, 2009 — Том 1. — С. 126. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 10. Марущак П.Оцінювання граничного стану роликів машин безперервного лиття заготовок / П. Марущак, В. Ясній, Н. Луцик // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування", 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 2. — С. 52. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 11. Оцінювання експлуатаційної деградації матеріалу колектора пароперегрівника ТЕС/ Ясній О., Вухерер Т., Ясній В. [та ін.] // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.7-15. — (механіка та матеріалознавство).
 12. Марущак П.О.Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф / Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 13. В. Ясній.Методика і деякі результати дослідження сповільненого деформування і руйнування теплостійкої сталі/ В. Ясній, В. Бревус, П. Марущак // Вісник ТНТУ. — 2013. — Том 69. — № 1. — С.7-13. — (механіка та матеріалознавство).
 14. Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6/ О. Ясній, В. Бревус, В. Ясній, Ю. Лапуста // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2013. — Том 72. — № 4. — С 132-140. — (механіка та матеріалознавство).
 15. Ясній О.П.Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6 / О.П. Ясній, В.М.Бревус, В.П.Ясній, Ю.Лапуста — с.132-140
 16. Ясній В.П.Вплив наводнювання на сповільнене деформування і руйнування теплостійкої сталі / В.П. Ясній — с.264-271
 17. Ясній В.П.Методика і деякі результати дослідження сповільненого деформування і руйнування теплостійкої сталі / Ясній В.П., Бревус В.М., Марущак П.О. — с.7-13
 18. Марущак П.О.Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф / Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 19. Calculation of constructive parameters of SMA damper/ Petro Yasniy, Mykola Kolisnyk, Oleksandr Kononchuk, Volodymyr Iasnii // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 7–15. — (Mechanics and materials science).
 20. Ясній О. П.Оцінка граничного стану колектора пароперегрівника ТЕС / Олег Ясній, Віталій Бревус, Володимир Ясній // Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред.: М. Андрейчин, ред. тому: П. Ясній. — Тернопіль : Астон, 2014. — Том 9. — С. 85-92.
 21. Ясній В.П.Методика і деякі результати дослідження сповільненого деформування і руйнування теплостійкої сталі / Ясній В.П., Бревус В.М., Марущак П.О. — с.7-13
 22. Ясній О.П.Оцінювання експлуатаційної деградації матеріалу колектора пароперегрівника ТЕС / Ясній О.П., Вухерер Т., Ясній В.П., Собчак А., Сорочак А. — с.7-15
 23. Ясній О. П.Розрахунок поправкової функції коефіцієнта інтенсивності напружень на фронті півеліптичної тріщини колектора пароперегрівника котла тес / О. Ясній, Ю. Пиндус, В. Ясній // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 12-13. — (Секція: Математичне моделювання та механіка).
 24. Ясній В.П.Методика і деякі результати дослідження сповільненого деформування і руйнування теплостійкої сталі / Ясній В.П., Бревус В.М., Марущак П.О. — с.7-13
 25. Ясній В.П.Вплив наводнювання на сповільнене деформування і руйнування теплостійкої сталі / В.П. Ясній — с.264-271
 26. Ясній О. П.Оцінка коефіцієнтів інтенсивності напружень в півеліптичних тріщинах колектора пароперегрівача ТЕС / О. П. Ясній, Ю. І. Пиндус, В. П. Ясній // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 47. - С. 211-220.
 27. Марущак П.О.Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф / Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 28. Ясній О. Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів/ О. Ясній, Ю. Пиндус, В. Ясній // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 74. — № 2. — С. 7-15. — (механіка та матеріалознавство).
 29. Марущак П.О. Циклічна тріщиннстійкість та мікромеханізми руйнування сталі 25Х1м1Ф/ Марущак П.О., Баран Д.Я., Сорочак А.П., Біщак А.П., Ясній В.П. — С.88-98
 30. Ясній О.П. Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6/ О.П. Ясній, В.М.Бревус, В.П.Ясній, Ю.Лапуста — с.132-140
 31. Ясній В.П. Вплив наводнювання на сповільнене деформування і руйнування теплостійкої сталі/ В.П. Ясній — с.264-271
 32. Ясній О. П. Моделювання росту поверхневої тріщини в колекторі пароперегрівника ТЕС/ О. П. Ясній, Ю. І. Пиндус, В. П. Ясній // IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 228-231. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
 33. Ясній О.П. Оцінювання експлуатаційної деградації матеріалу колектора пароперегрівника ТЕС/ Ясній О.П., Вухерер Т., Ясній В.П., Собчак А., Сорочак А. — с.7-15
 34. Шніцар Т. О. Залежність параметрів зони витягування від в’язкості руйнування теплостійкої сталі/ Т. О. Шніцар, В. К. Зеленський, В. П. Ясній // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 63-64. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 35. Дивдик О. В. Моделювання поведінки сплавів з пам'яттю форми методом скінченних елементів/ О. В. Дивдик, В. П. Ясній // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 189. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).
 36. Соколик В. В. Переваги застосування сплавів з пам’яттю форми в будівельних конструкціях/ В. В. Соколик, Н. З. Биків, В. П. Ясній // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 339. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).
 37. Дивдик О. В. Моделювання поведінки сплавів з пам'яттю форми методом скінченних елементів/ О. В. Дивдик, В. П. Ясній // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 141. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 38. Ясній В. П. Моделювання МСЕ механічної поведінки сплавів з пам'яттю форми / В. П. Ясній, О. В. Дивдик, Я. Р. Лисенко // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 60–62. — (Секція 1. Розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола