Коваль Ігор Володимирович

Коваль
Ігор Володимирович

заступник завідувача кафедри
кандидат технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Руська 56
корпус 2
1 пов. каб 15
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Коваль Ігор Володимирович
elartu Коваль Ігор Володимирович
scopus Коваль Ігор Володимирович
orcid Коваль Ігор Володимирович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Наукові інтереси: "Отримання твердих сплавів на полікарбідній основі, для інструментального виробництва та дослідження їх фізико-механічних властивостей"
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Коваль І.Наноматеріали, властивості, деякі аспекти застосування / І. Коваль, Л. Бодрова, Г. Крамар // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 166. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 2. Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів/ Коваль І.В., Сушинський В.І., Мариненко С.Ю. [та ін.] // Вісник ТДТУ. — 2010. — Том 15. — № 1. — С. 21-26. — (механіка та матеріалознавство).
 3. Коваль І.Дослідження впливу легуючих добавок нано-WC на мікроструктуру та механічні властивості керметів TiC-VC-NiCr / Ігор Коваль, Людмила Бодрова // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 16. — (Секція: Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 4. Коваль І.Дослідження процесу ущільнення сплавів системи TiC-VC-WC-NiCr при спіканні / І. Коваль, Л. Бодрова, Г. Крамар // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 87. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 5. Коваль І.В.Стан та перспективи застосування наноматеріалів у виробництві твердих сплавів [Електронний ресурс] / Коваль Ігор Володимирович, Koval I.V. : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя , 2013 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4830
 6. Локальне зношування твердих сплавів легованих нанокарбідом вольфраму при точінні/ С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар, І. В. Коваль // IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 248-251. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
 7. Крамар Г. М.Оптимізація хімічного складу і температури спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з нанокарбідом вольфраму / Галина Крамар, Людмила Бодрова, Ігор Коваль // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 49. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 8. Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні/ Сергій Юрійович Мариненко, Ігор Володимирович Коваль, Людмила Гордіївна Бодрова, Галина Михайлівна Крамар // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 79. — № 3. — С. 95-101. — (Механіка та матеріалознавство).
 9. Коваль І.В.Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі TiC-VC-HAHO WC / Коваль І.В., Обух Ю.В., Бодрова Л.Г., Русин Б.П., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.72-75
 10. Коваль І. В.Термостікість твердих сплавів на основі TiC з легуючими добавками нано-WC / І. В. Коваль, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 142. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 11. Kramar H.M. Notes and laboratory reports on “Lighting and Structural Materials”/ Part 1 “Structural materials” for students of field of study 6.050701 Electrical engineering and electrotechnology (full-time study bachelors) // H.M.Kramar, I.V.Koval. – Ternopil, TNTU, 2016. – 120 p.
 12. Коваль І.В. Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі TiC-VC-HAHO WC/ Коваль І.В., Обух Ю.В., Бодрова Л.Г., Русин Б.П., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. — с.72-75
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола