Гудь Михайло Іванович

Гудь
Михайло Іванович

кандидат технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Руська 56
корпус 2
1 пов. каб 15
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Гудь Михайло Іванович
elartu Гудь Михайло Іванович
scopus Гудь Михайло Іванович
orcid Гудь Михайло Іванович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
  1. Гудь М.І. Зведення нової будівлі в зоні старої забудови з особливостями сакральної архітектури [Електронний ресурс] / Гудь Михайло Іванович : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя , 2014 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5421
  2. Дячок О. М. Особливості закладання суміжних фундаментів сакральних будівель / О. М. Дячок, М. І. Гудь // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 49. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
  3. Ясній П. В. Порівняльний аналіз частот підсилених та непідсилених циліндричних оболонок / П. В. Ясній, Ю. І. Пиндус, М. І. Гудь // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 72-73. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
  4. Ясній П. В. Вплив площі поперечного перерізу підкріплюючих елементів на власні частоти підсиленої циліндричної оболонки / П. В. Ясній, Ю. І. Пиндус, М. І. Гудь // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 70-71. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
  5. Ясній П. В. Аналіз частот і форм власних коливань підсилених циліндричних оболонок / Петро Володимирович Ясній, Юрій Іванович Пиндус, Михайло Іванович Гудь // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 7-15. — (Механіка та матеріалознавство).
  6. Ясній П. В. Методологія експериментального дослідження впливу спектру навантаження на поведінку і втомне пошкодження під час транспортування ракети носія / П. В. Ясній, Ю. І. Пиндус, М. І. Гудь // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 167–168. — (Методи описування і прогнозування пошкоджуваності матеріалів).
  7. Ясній П. В. Вплив площі поперечного перерізу підкріплюючих елементів на власні частоти підсиленої циліндричної оболонки / П. В. Ясній, Ю. І. Пиндус, М. І. Гудь // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 218–219. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
  8. Ясній П. В. Вплив конструктивних особливостей на власні частоти коливань підсиленої циліндричної оболонки / П. В. Ясній, М. С. Михайлишин, М. І. Гудь // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 220–221. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
  9. Yasniy P. Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations / Petro Yasniy, Yuriy Pyndus, Mykhailo Hud // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 7–13. — (Механіка та матеріалознавство).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола