Підгурський Іван Миколайович

Підгурський
Іван Миколайович

кандидат технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Федьковича 9
корпус 3
каб. 8
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Підгурський Іван Миколайович
elartu Підгурський Іван Миколайович
scopus Підгурський Іван Миколайович
orcid Підгурський Іван Миколайович

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Підгурський М. Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стрижневих системах / Підгурський М., Сташків М., Підгурський І. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.118-123. — (механіка та матеріалознавство).
 2. Підгурський І.М. Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень поверхневих тріщин МСЕ [Електронний ресурс] / Підгурський Іван Миколайович, Pidhurskyy I.M. : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя , 2013 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4835
 3. Підгурський І. М. Оцінка кін для поверхневої півеліптичної тріщини в зоні впливу конструктивних концентраторів напружень / І. М. Підгурський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 63. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 4. Ясній П. Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів / П. Ясній, І. Підгурський // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 74. — № 2. — С. 15-25. — (механіка та матеріалознавство).
 5. Ясній П. В. Моделювання МСЕ взаємодії двох півеліптичних поверхневих тріщин при розтягу / П. Ясній, І. Підгурський // IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 232-235. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
 6. Бабій М. М. Моделювання напружено-деформівного стану сталевих рам з попередньо напруженим ригелем та з попередньо напруженою затяжкою / М. М. Бабій, А. В. Гриб, І. М. Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 1. — С. 91-92. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
 7. Стасюк Р. В. Моделювання напружено-деформівного стану легких сталевих каркасів з похилими стійками / Р. В. Стасюк, І. М. Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 1. — С. 213. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
 8. Підгурський І. М. Методика та результати досліджень кін для поверхневих півеліптичних тріщин в зонах впливу конструктивних концентраторів напружень / Іван Миколайович Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 14. — (Секція: Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 9. Інноваційні методи проектування легких металевих конструкцій / О. П. Ваврик, І. В. Василик, І. В. Олійник, Л. А. Петровський, К. Л. Сандуляк, І. М. Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 132-133. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).
 10. Pidgurskyi I. M. Methodical instructions for course work on the topic “Drawing profile of the trace” of the course “Engineering geodesy” for Bachelor’s degree studentsof the field 192 “Civil Engineering” // I. M. Pidgurskyi – Ternopil, TNTU, 2017. – 24 p.
 11. Солодкий В. М. Моделювання напружено-деформівного стану балок з гофрованою стінкою / В. М. Солодкий, Л. А. Петровський, І. М. Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 39. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 12. Ляхов В.В. [Електронний ресурс] / Ляхов Віталій Віталійович, Макар А.Б., Кенс І.В., Шминдюк Юрій Андрійович, Підгурський Іван Миколайович , 2017 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21446
 13. Ваврик О. П. Оцінка напружено-деформівного стану балки з гофрованою стінкою, що ослаблена отворами / О. П. Ваврик, І. В. Василик, І. М. Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 25. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 14. Порівняльний аналіз коефіцієнтів концентрації напружень для таврових зварних з′єднань / В. В. Ляхов, А. Б. Макар, І. В. Кенс, Ю. А. Шминдюк, І. М. Підгурський // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 32–34. — (Машинобудування).
 15. Порівняльний аналіз кін та кінетики форми поверхневих півеліптичних тріщин в однорідному полі напружень та в зоні концентраторів / І. М. Підгурський, І. Б. Окіпний, М. Я. Сташків, І. В. Кенс // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 110–113.
 16. Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією стінок / М. І. Підгурський, І. Б. Окіпний, І. М. Підгурський, О. М. Якубишин, Л. А. Петровський, В. М. Солодкий, В. М. Антонюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 65. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 17. Pidgurskyi I. Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators / Ivan Pidgurskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 92–104. — (Mechanics and materials science).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола