ЗАПРОШУЄМО
НА НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

ЯКІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ?
 • сучасна матеріально-технічна база, основою якої є «Науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів і конструкцій», науково-дослідні лабораторії «Механіка руйнування матеріалів», «Електронної мікроскопії», та навчальні лабораторії;
 • широке застосування комп’ютерної техніки при вивченні навчальних дисциплін, сучасних САПР та CAD системи проектування, використання Internet-ресурсів для поглиблення знань і підвищення фахового рівня;
 • навчання за програмою подвійного диплому закордоном;
 • набуття студентами практичного досвіду проектування, економічного і матеріального обґрунтування будівельних проектів під час проходження ними практик на провідних підприємствах України та за кордоном;
 • можливість паралельного заочного навчання за іншою спеціальністю;
 • висококваліфікований професорсько- викладацький склад кафедри;
 • університет співпрацює з будівельними організаціями м.Тернополя, що дає можливість адаптувати навчальний процес до реальних умов;
 • кращим студентам призначаються стипендії від будівельних фірм міста;
 • укладено угоди з будівельними підприємствами про працевлаштування випускників університету.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОРІЄНТОВАНА НА:
 • будівництво, реконструкцію та відновлення споруд промислового й цивільного призначення;
 • розроблення архітектурно-будівельних та конструкторсько-технологічних проектів;
 • дослідження на міцність та стійкість складних просторових конструкцій;
 • використання комп’ютерних автоматизованих систем у будівництві;
 • розроблення будівельних кошторисів та сучасних моделей техніко-економічного аналізу господарської діяльності будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії.
Image
КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ:
Image
Image

СФЕРОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ Є:

 будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція та відновлення існуючих будівель;
 розроблення архітектурно-планувальних проектів;
розрахунки міцності та стійкості складних просторових конструкцій;
використання комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії;
розроблення кошторисів та техніко-економічний аналіз господарської діяльності будівельних організацій;
наукові дослідження в галузі будівництва;
викладацька діяльність.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ВСТУП:

Вступ на підставі конкурсного відбору за результатами ЗНО:

 • Українська мова та Література
 • Математика
 • Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія

За рейтинговою оцінкою, яка складається з:

 • середнього балу за додатком до диплому молодшого спеціаліста
 • результату вступного фахового випробування (співбесіди)
ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО УМОВИ ВСТУПУ:
ВІДВІДАЙ НАС!
Прийди на відкриті дні університету та ознайомся:
зі спеціальностями та освітніми програмами
програмами академічної мобільності
правилами прийому до університету
навчальними і науковими лабораторіями
зустрінься зі студентами ТНТУ — учасниками Програм академічної мобільності
Дні відкритих дверей в університеті відбуваються двічі на рік: в листопаді та березні.
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки