освітні програми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-кваліфікаційні програми підготовки
бакалаврів та магістрів

Освітня програма (ОП) підготовки бакалавра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Внесено Тернопільським національним технічним університетом як тимчасовий документ до введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

освітні програми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма
БАКАЛАВРА

зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» випускника ТНТУ
Переглянути
освітні програми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма
МАГІСТРА

зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» випускника ТНТУ
Переглянути
освітні програми спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-наукова програма
МАГІСТРА

зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» випускника ТНТУ
Переглянути
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола