Персонал кафедри будівельної механіки ТНТУ

Склад кафедри
Будівельної механіки

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить якісну та ефективну підготовку майбутніх випускників за напрямом підготовки 192
«Будівництво та цивільна інженерія» та забезпечує супровід їх особистісного та професійного зростання. Здійснює перспективні наукові дослідження, поєднуючи наукову та освітню діяльність.
Професорсько-викладацький склад кафедри
Ясній Володимир Петрович
Ясній Володимир
Петрович

В.о. завідувача кафедри 
доктор філософії, доцент

Крамар Галина Михайлівна
Крамар Галина 
Михайлівна

заступник завідувача кафедри
кандидат технічних наук, доцент

Ясній Петро Володимирович
Ясній Петро
Володимирович

доктор технічних наук
професор

Підгурський Микола Іванович
Підгурський Микола
Іванович

доктор технічних наук
професор

Бодрова Людмила Гордіївна
Бодрова Людмила
Гордіївна

кандидат технічних наук
професор

Клименко Євгеній Володимирович
Клименко Євгеній 
Володимирович

доктор технічних наук
професор

Ковальчук Ярослав Олексійович
Ковальчук Ярослав 
Олексійович

кандидат технічних наук 
доцент

Сорочак Андрій Петрович
Сорочак Андрій
Петрович

кандидат технічних наук
доцент

Баран Денис Ярославович
Баран Денис 
Ярославович

кандидат технічних наук
доцент

Чорномаз Наталія Юріївна
Чорномаз Наталія
Юріївна

кандидат технічних наук
старший викладач

Каспрук Володимир Богданович
Каспрук Володимир
Богданович

кандидат технічних наук
доцент

Коваль Ігор Володимирович
Коваль Ігор 
Володимирович

кандидат технічних наук
доцент

Данильченко Світлана Михайлівна
Данильченко Світлана
Михайлівна

старший викладач
-

Мещерякова Ольга Михайлівна
Мещерякова Ольга
Михайлівна

старший викладач
-

Грицеляк Роман Володимирович
Грицеляк Роман
Володимирович

старший викладач
-

Гудь Михайло Іванович
Гудь Михайло
Іванович

старший викладач
-

Підгурський Іван Миколайович
Підгурський Іван 
Миколайович

асистент
-

Навчально-допоміжний персонал кафедри
Колибаб'юк Петро Васильович
Колибаб'юк Петро
Васильович

провідний інженер

Бухта Вікторія Володимирівна
Бухта Вікторія
Володимирівна

інженер І категорії

Антонов Андрій  Миколайович
Антонов Андрій 
Миколайович

провідний інженер

2020 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола