Ковальчук Ярослав Олексійович

Ковальчук
Ярослав Олексійович

кандидат технічних наук 
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ
вул. Руська 56
корпус 2
2 пов. каб 47
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Ковальчук Ярослав Олексійович
elartu Ковальчук Ярослав Олексійович
scopus Ковальчук Ярослав Олексійович
orcid Ковальчук Ярослав Олексійович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Науковий напрямок: "Дослідження циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів".
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Ковальчук Я.О.Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Ковальчук Я.О. — Тернопіль , 1999 — 144 с.
 2. Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла/ Ковальчук Я.О. — Тернопіль , 1999 — 19 с.
 3. Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла/ Ковальчук Я.О. — Тернопіль , 1999 — 144 с.
 4. Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла/ Ковальчук Я.О. — Тернопіль , 1999 — 19 с.
 5. Ковальчук Я. О.Втомне руйнування сплаву АМг6 при низькоамплітудному навантаженні / Я. О. Ковальчук // Механічна втома металів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006), 25-28 вересня 2006 року — Т. : ТДТУ, 2006 — С. 219-222. — (Фізичні та феноменологічні підходи до опису втомного пошкодження).
 6. Ковальчук Я. О.Вплив історії навантаження на мікроструктуру втомного зламу в сплаві АМг6 / Я. Ковальчук // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 162. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 7. Ковальчук Я., Шингера Н.Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — №1. — С. 23-27. — (механіка та матеріалознавство).
 8. Шингера Н. Я. Статистична оцінка властивостей сталі ВСт3пс на ділянці термічного впливу від зварного шва/ Н. Шингера, Я. Ковальчук // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування", 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 2. — С. 59. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 9. Шингера Н. Моделювання пошкодження зварних будівельних ферм / Шингера Н., Ковальчук Я., Окіпний І. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.112-117. — (механіка та матеріалознавство).
 10. Ковальчук Я.О.Технологія та організація будівництва (управління, планування та організація будівництва) : Навчальний посібник для студ. напряму ″Будівництво″ / Ковальчук Я.О. — Тернопіль : ТНТУ , 2011 — 100 с.
 11. Ковальчук Я. О.Статистичні особливості втомного пошкодження зварних будівельних ферм / Я. Ковальчук, Н. Шингера // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 128. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 12. Характер деформування будівельної підкрокв’яної зварної ферми при зміні температури/ Я. Ковальчук, Н. Шингера, О. Рибачок, А. Бойчук, М. Бобик // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 89. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 13. Ковальчук Я. О.Тримка здатність будівельної підкрокв’яної зварної ферми при дії статичних навантажень / Я. Ковальчук, Н. Шингера // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 88. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 14. Розробка технологій будівельних процесів: Навчальний посібник для студ. спец. ″Промислове та цивільне будівництво″ / Укладачі: Я.О.Ковальчук, О.П.Конончук — Тернопіль : ТНТУ , 2013 — 208 с.
 15. Деформування зварної будівельної ферми при дії теплових впливів/ Я. Ковальчук, Максим Петрович Бобик, О. Рибачок, Андрій Васильович Бойчук // Збірник тез доповідей Ⅱ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 24 квітня 2013 року — Т. : ТНТУ, 2013 — С. 1. — (Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 16. Ясній П.В.Вплив попередньої пластичної деформації на мікроорганізми руйнування сплаву АМr6 / Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Степаненко В. — c.5-19
 17. Ясній П.В. Вплив попередньої пластичної деформації на мікроорганізми руйнування сплаву АМr6/ Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Степаненко В. — c.5-19
 18. ГладьоМікроструктурна модель порогової тріщиностійкості пластично деформованого сплаву АМГ6 / Гладьо В., Ясній П.В., Ковальчук Я.О. — с.5-13
 19. ШингераМоделювання пошкодження зварних будівельних ферм / Шингера Н., Ковальчук Я.О., Окіпний І. — с.112-117
 20. Ковальчук Я.О.Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм / Ковальчук Я.О., Шингера Н. — с.23-27
 21. ШингераМоделювання пошкодження зварних будівельних ферм / Шингера Н., Ковальчук Я.О., Окіпний І. — с.112-117
 22. Ковальчук Я. О.Моделювання втомної пошкоджуваності вузлів підкроквяної ферми / Я. Ковальчук, Н. Шингера, О. Качка // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 113. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 23. Ковальчук Я. О.Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях / Ярослав Олексійович Ковальчук, Наталія Ярославівна Шингера, Оксана Іванівна Качка // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 79. — № 3. — С. 89-95. — (Механіка та матеріалознавство).
 24. Ковальчук Я. О.Моделювання напружено-деформівного стану кроквяної ферми / Я. Ковальчук, Н. Шингера, Оксана Іванівна Качка // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 10. — (Секція: Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 25. Ковальчук Я. О.Вплив конструктивних та технологічних особливостей вузлів на тримкість зварної ферми / Ярослав Ковальчук, Наталія Шингера, Оксана Качка // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 48. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 26. ГладьоМікроструктурна модель порогової тріщиностійкості пластично деформованого сплаву АМГ6 / Гладьо В., Ясній П.В., Ковальчук Я.О. — с.5-13
 27. Kovalchuk Y. O.Computer modeling of the stresses in welded truss / Yaroslav Oleksiyovych Kovalchuk, Natalya Yaroslavivna Shynhera // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 44-48. — (Механіка та матеріалознавство).
 28. Ковальчук Я. О.Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах / Ярослав Олексійович Ковальчук, Наталія Ярославівна Шингера // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 73-78. — (Механіка та матеріалознавство).
 29. Ковальчук Я. О.Фізичне моделювання втомного пошкодження зварної ферми / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 143. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 30. Ковальчук Я. О.Вплив експлуатаційних пошкоджень у вузлах зварних ферм на їх тримкість / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера, В. В. Лазар // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 146. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 31. Ковальчук Я. О.Конструювання вузлів зварних ферм із використанням ПК ANSYS / Ковальчук Ярослав Олексійович, Шингера Наталія Ярославівна, Басара Микола // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 47–52. — (Механіка та матеріалознавство).
 32. Ковальчук Я. О.Вплив циклічних навантажень на пошкодження вузлів зварної ферми / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 90.
 33. Kovalchuk Y. The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation/ Yaroslav Kovalchuk, Natalya Shynhera // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 82–87. — (Mechanics and materials science).
 34. Ковальчук Я. О. Моделювання пошкоджень зварної ферми при циклічних навантаженнях/ Ярослав Ковальчук, Наталія Шингера // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 53. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 35. Громосяк Н. Залежність теплопровідності стінової керамічної цегли від зміни вологості/ Надія Громосяк, Я. О. Ковальчук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 43. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола