Академічна доброчесність та перевірка на плагіат

Відтепер всі дипломні роботи проходять перевірку на антиплагіат.

Перевірка на антиплагіат здійснюється відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - Наказ №4/7-969 від 01.11.2019 р.  за допомогою системи антиплагіату Strikeplagiarism.com.

Метою застосування програмних засобів Strikeplagiarism є  визначення  точної  пропорції подібностей перевіреного тексту у порівнянні з індексованими ресурсами баз даних та Інтернет-джерел. Система декларує можливі запозичення тексту роботи та надає  необхідні  посилання на матеріали для формування незалежну оцінки щодо оригінальності вмісту.


Звіт Подібності:

✓полегшує оцінку незалежного досліджуваного тексту;

✓вказує на кількість запозичених фрагментів і дає їх джерело.

У файлі звіту подібності генеруються коефіцієнти  подібності,  які  визначають  відсоток  запозичень, знайдених в аналізованій дипломній роботі та відзначаються  фрагменти, які є ідентичні текстам знайденим у порівняльних базах даних та інтернет-джерелах.

Основними критеріями є коефіцієнти подібності (КП1, КП2).

Значення коефіцієнта подібності 1 (КП1) - визначає,  яка  частина  документів містить фразу з 5 слів або більше, знайдену в базі даних університету, базі даних програми  обміну  базами  даних,  бази  даних RefBooks або  інтернет-ресурсів.
Значення коефіцієнта подібності 2 (КП2) - визначає,  яка  частина  документів містить фразу з 25 слів або більше знайдених в базі даних університету, базі даних програми  обміну  базами  даних,  бази  даних RefBooks або  інтернет-ресурсів.

Фрагменти,  ідентифіковані  як  подібні, будуть відзначені у звіті  кольорами відповідно до міток походження запозичень. Кольори, що відображаються в змісті звіту про подібність:

  • зелений - фрагменти з інтернет-джерел.
  • червоний - фрагменти з домашньої бази даних та з програми обміну базами даних.
  • помаранчевий - фрагменти з ресурсів бази даних RefBooks.
  • синій колір фону - фрагменти, знайдені в документах з бази даних правових актів.
  • жовтий колір фону - символи з нелатинського алфавіту, які можуть вказувати на спроби приховати запозичення.
  • Відтінки вище вказаних кольорів використовуються для розрізнення наступних фрагментів, що знаходяться в різних джерелах або в одному джерелі, але в інших місцях.

Для успішного проходження тесту на плагіат потрібно не перевищувати показник КП1 до 40% та КП2 до 5%.

Нагадуємо, що бланки для дипломних робіт можна завантажити тут.

 


2020 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола