Візит Яснія В.П. в Опольську політехніку

Візит Яснія В.П. в Опольську політехніку

Доктор філософії, доцент кафедри будівельної механіки Ясній В.П. у період з 12.03.2018 р. по 16.03.2018 р. відвідав Опольську Політехніку в рамках академічної програми мобільність Erasmus+. Під час  перебування в навчальному закладі були прочитані лекції для студентів механічного факультету.
На семінарі кафедри механіки та будови машин, який був організований проректором з наукової роботи, завідувачем кафедри, професором Тадеушом Лагодою, Ясній В.П. доповів про основні напрями наукових досліджень кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Також були представлені результати з оцінювання міцності теплостійких сталей і прогнозування довговічності високотемпературних елементів конструкцій енергетичного призначення. Під час обговорення доповіді висловлена взаємна зацікавленість у розвитку наукової співпраці в галузі механіки деформівного твердого тіла.
Під час візиту Ясній В.П. ознайомився з науковими дослідженнями кафедри механіки та будови машин і науково-дослідним лабораторіями. На запрошення доктора габілітованого, інженера, професора Адама Нісльоного відвідав науково-технологічний парк, де отримав інформацію щодо діяльності парку і основних проектів які реалізуються. Також була можливість ознайомитися із науково-дослідними лабораторіями парку. Значний обсяг наукових досліджень парку присвячений обґрунтуванню тримкої здатності і ресурсу елементів конструкцій різноманітного призначення. Також відбулась зустріч з працівниками відділу міжнародних відносин, де було обговорено основні напрями подальшої співпраці з реалізації програми подвійних дипломів.
 

2021 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола