Вітаємо наших бакалаврів із успішною здачею атестаційного екзамену

Вітаємо бакалаврів із успішною здачею атестаційного екзамену

Вітаємо наших бакалаврів із успішною здачею атестаційного екзамену!
Незабутні роки навчання позаду!

16.06 для студентів заочної форми навчання та 22-24.06.2022 для студентів денної форми року відбувся атестаційний екзамен, у змішаному дистанційно-очному форматі.

Усі здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання, під час складання екзамену продемонстрували високі фахові компетентності отримані за весь період навчання.

Бажаємо випускникам творчого натхнення та професійних успіхів. До зустрічі в магістратурі.
Бакалаври кафедри будівельної механіки, спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола