Проєкт науковців переміг на конкурсі Jean Monnet Actions від програми Erasmus+

Проєкт науковців переміг на конкурсі Jean Monnet Actions від програми Erasmus+

Вітаємо наших колег із виграшем гранту для виконання проєкту “EU experience in Digital Transformation through BIM: Lessons for Ukraine(Досвід ЄС у цифровій трансформації за допомогою BIM: уроки для України)” за Програмою Erasmus+ напряму Jean Monnet Activities!

Команда проєкту

Координатор проєкту: Володимир Ясній (Volodymyr Iasnii) д.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельної механіки

Учасники проекту (згідно з грантовою угодою):

  • Лілія Мельник, (Liliya Melnyk) д.е.н, професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 
  • Андрій  Сорочак (Andrii Sorochak)  к.т.н., доцент кафедри будівельної механіки - 
  • Ольга Мещерякова (Olga Meshcheryakova), старший викладач кафедри будівельної механіки - 
  • Роман Грицеляк (Roman Grytseliak), старший викладач кафедри будівельної механіки 

Мета проєкту - покращити теоретичне розуміння, практичні знання та навички студентів, молоді, представників бізнесу, органів місцевого самоврядування та інших цільових груп щодо імплементації досвіду ЄС у використанні BIM-технологій у будівельній галузі. Проєкт має на меті заповнити прогалини в освітньому процесі з питань BIM в ЄС та підготувати кваліфікованих фахівців у цій галузі.

Відповідно до поставленої мети, Основними загальними цілями пропонованого модуля є:

1) сприяти підвищенню рівня викладання та досліджень у сфері вивчення Європейського Союзу в усьому світі:
- вдосконалення навичок викладання тематики ЄС (лекції, семінари, тренінги);
- застосування сучасних методів та підходів до навчання (наприклад, мультимедійне обладнання, лекції, дискусії, дебати тощо);
- оприлюднення результатів досліджень у вигляді статей та участі у конференціях.

2) сприяти діалогу між академічним світом та суспільством, політиками, державними службовцями, представниками громадянського суспільства, представниками різних рівнів освіти та засобів масової інформації через:
- круглий стіл щодо переваг BIM та особливостей його використання на практиці за участі представників органів влади, науковців, фахівців, експертів, випускників, громадськості;
- воркшоп щодо перспектив використання BIM-технологій для викладачів коледжів, де навчаються студенти будівельних спеціальностей;
- розвиток міждисциплінарних зв'язків.

3) генерувати знання та ідеї на підтримку формування політики ЄС та посилення ролі ЄС в Україні через:
- обґрунтування цифрової трансформації будівельного сектору як передумови європейської інтеграції європейської інтеграції;
- ознайомлення з європейськими стандартами BIM (ISO) та пошуку шляхів інтеграції національних стандартів до них;
- вивчення європейського досвіду щодо практичного впровадження сучасних BIM програм для будь-якого будівельного майданчика чи об'єкта будівництва.

4) охоплення широкої громадськості та поширення знань про ЄС серед широких верств населення через організацію семінарів, тренінгів, навчальних візитів, круглих столів та поширення інформації у вигляді відкритих освітніх ресурсів (дидактичні матеріали, посібники, брошури та листівки, платформа дистанційного навчання ТНТУ, поширення інформації на сайті кафедри, соціальні мережі) у сфері використання BIM технології для реконструкції українських міст.

Залучення великої кількості учасників проєкту сприятиме поширенню знань та навичок використання BIMпрограм для їх практичного застосування при реалізації проєкту реконструкції зруйнованих будівель.

Терміни реалізації – 01.11.2023 р.-31.10.2026 р.

Детальну інформацію щодо проєкту-переможця за відповідним напрямом буде оприлюднено незабаром на веб-сторінці та в соцмережах. Слідкуйте за оновленнями!

https://bimtech.tntu.edu.ua/

https://www.facebook.com/BIMTech.Erasmus

Впроваджуємо європейський досвід та цінності в українську освіту!


2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола