Реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови

Шановні вступники в магістратуру в 2020 році!

Для того, щоб вступити на навчання в магістратуру до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відповідно до Умов прийому та Правил прийому необхідно скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).

Щоб отримати можливість скласти ЄВІ потрібно зареєструватися.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-228 від 30.04.2020 та рішення приймальної комісії Тернопільського національного технічного університету від 05.05.2020, протокол № 16


РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
з 12.05.2020 р. (09:00) по 05.06.2020 р. (18:00)

Ваш перший крок. Завантажте Заяву-Анкету необхідну для отримання екзаменаційного листка та повністю внесіть до неї інформацію (зразок заповненої Заяви-Анкети).

Надалі, в терміни відведені для реєстрації, надішліть на електронні адреси (котрі вказані нижче) скановані (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу (у випадку неспівпадіння прізвища, імені та по батькові в паспорті і документі про освіту, потрібно надати копії підтверджуючих документів);
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення. навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вишої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) або документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (3,5х4,5 у форматі JPEG або PNG, розмір файла не більше 1 МБ);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для складання ЄВІ).


Вимоги щодо оформлення електронного листа:

  • У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
  • В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).


ЄВІ (основна сесія) проводиться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), м.Києві, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, м. Сєверодонецьк Луганської області, м. Біла Церква Київської області, м. Кременчук Дніпропетровської області, м.Мелітополь Запоріжської області, м. Умань Черкаської області (населений пункт, де ВИ бажаєте складати ЄВІ обов’язково вказується в заяві-анкеті)

Куди надсилати документи для реєстрації

Для випускників ТНТУ в 2020 році

Бакалаври випускники ТНТУ проходять реєстрацію через систему дистанційного навчання університету ATutor

Документи для реєстрації надсилайте за адресою:

Контакти для отримання консультації
(0352) 51-97-27; 068 66 51 980