ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ
Мета курсової роботи: закріплення знань теоретичного матеріалу, навчитись практично використовувати методики розрахунку та конструювання конструкцій промислових і цивільних будівель, набути вміння аналізувати існуючі конструктивні рішення та пропонувати більш ефективні, добре навчитись користуватись нормативною та технічною літературою.
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:
  1. Вихідні дані.
  2. Вибір варіанту розташування головних і другорядних балок.
  3. Визначення розмірів елементів перекриття.
  4. Розрахунок і конструювання монолітної плити перекриття.
  5. Розрахунок і конструювання другорядних балок (включаючи побудову епюри матеріалів).
  6. Перевірка другорядної балки за деформаціями та по ширині розкриття тріщин.
  7. Розрахунок і конструювання колони.
  8. Розрахунок і конструювання фундаменту під колону.
  9. Заходи захисту конструкцій від корозії.
Пояснювальна записка може бути складена і в іншій послідовності, але повинна обіймати всі перелічені вище питання. Записка виконується з однієї сторони стандартного аркушу А4 і повинна вміщати не більше 35 сторінок. Розрахунки повинні супроводжуватись короткими конкретними поясненнями та необхідними рисунками. В пояснювальній записці не слід наводити теоретичні положення, які конкретно не відносяться до проекту.
В графічній частині повинно бути:
  • Креслення виконуються на 2 – 3-х аркушах формату А2
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола