МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ
Мета курсової роботи: Курсова робота з дисципліни  «Металеві конструкції» на тему «Розрахунок і конструювання лементів  балкової клітки» призначена для студентів будівельних спеціальностей всіх форм навчання, які вивчають металеві конструкції. Студент на практиці повинен оволодіти навичками компонування, розрахунку і конструювання елементів балочної клітки, а також центрально-стиснутих колон.
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:

Пояснювальна записка повинна містити необхідні описи, обґрунтування ухвалених рішень і розрахунки.

До складу записки пояснення входять наступні розділи:

Титульний лист

Завдання та календарний план (роздруковані на ОДНОМУ аркуші з двох сторін)

Зміст

  1. Розрахунок настилу та балок настилу:

1.1. Розрахунок настилу;

1.2. Розрахунок балки настилу;

1.3. Перевірка балки прийнятого перерізу.

  1. Розрахунок допоміжної (другорядної) балки:

2.1. Розрахунок балки настилу;

2.2. Перевірка балки прийнятого перерізу.

  1. Розрахунок головної балки:

3.1. Збір навантажень та визначення розрахункових зусиль;

3.2. Підбір поперечного перерізу головної балки;

3.3. Перевірка міцності підібраного перерізу головної балки за нормальними напруженнями;

3.4. Зміна перерізу по довжині балки;

3.5. Перевірка міцності за дотичними напруженнями;

3.6. Перевірка міцності стінки за приведеними напруженнями;

3.7. Загальна стійкість балки;

3.8. Місцева стійкість елементів балки;

3.9. Розрахунок опорного ребра;

3.10. Розрахунок з’єднання полиці зі стінкою;

3.11. Розрахунок зєднання допоміних (балок настилу) з головними балками.

  1. Монтажний стик головної балки:

4.1. Стик стінок балки;

4.2. Стик поличок.

  1. Розрахунок колони:

5.1. Вибір розрахункової схеми;

5.2.* Розрахунок суцільної колони;

5.2.1.* Розрахунок стержня наскрізної колони з планками;

5.2.2.* Розрахунок планок;

5.3. Розрахунок бази колони із траверсою;

5.4. Розрахунок оголовка колони.

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний (надрукований) на одній стороні листів формату А4 з рамкою і основними написами згідно з ДСТУ (окрім титульного листа і завдання). Листи записки пояснення повинні бути пронумеровані і зброшуровані. Об'єм записки пояснення, як правило, не перевищує 40 сторінок.

Пояснювальна записка може бути складена і в іншій послідовності, але повинна обіймати всі перелічені вище питання. Розрахунки повинні супроводжуватись короткими конкретними поясненнями та необхідними рисунками. В пояснювальній записці не слід наводити теоретичні положення, які конкретно не відносяться до проекту.

В графічній частині повинно бути:

Графічна частина виконується на 2-х листах формату А1 (841 х 594 мм) і включає наступні креслення:

1) Схема компонування балкової клітки (М 1:100 або 1:200).

2) Розріз будівлі (М 1:50 або 1:100);

3) Монтажне креслення головної балки (М 1:20 або 1:50)

3) Детальне креслення вузлів зєднання:

- балок настилу з другорядними балками(М 1:10 або 1:20);

- балок настилу з головними балками(М 1:10 або 1:20);*

- другорядними та головними балками (М 1:10 або 1:20);

4) Детальне креслення вузла зєднання частин головної балки (М 1:10 або 1:20);*

5) Монтажне креслення колони (М 1:20 або 1:50);

5) Монтажне креслення наскрізної колони (М 1:20 або 1:50);*

6) Детальне креслення вузлів колони:

- оголовок колони (М 1:10 або 1:20);

- база колони (М 1:10 або 1:20);

7) Відомість витрати сталі.

* - при наявності такого конструктивнго елемента.

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола