ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ
Мета курсової роботи: розробка варіанту фундаментів неглибокого закладення (на природній  основі) та розробка варіанту пальових фундаментів для цієї ж будівлі, що зводиться на слабких ґрунтах. Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки і одного аркуша креслення (формат А-1).

У розрахунково-пояснювальній записці послідовно висвітлюються наступні питання:
 • Архітектурно-планувальне завдання
 • Дані інженерно-геологічних вишукувань
 • Розрахунок фундаментів на природній основі
 • Розрахунок пальового фундаменту
 • Графічна частина роботи
 • Інженерно-геологічні вишукування
 • Прив'язка будівлі до топографічної карти будівельного майданчика
 • Побудова геологічного розрізу
 • Визначення фізико-механічних характеристик грунтів та складання зведеної таблиці
 • Визначення розрахункової глибини сезонного промерзання грунту
 • Перевірка напружень під підошвою фундаменту
 • Розрахунок осідання фундаменту
 • Розрахунок пальових фундаментів
 • Розрахунок необхідної довжини паль
 • Визначення розрахункового навантаження на одну палю
 • Визначення попередньої кількості паль у ростверку
 • Перевірка напружень під підошвою умовного пальового фундаменту
 • Розрахунок осідання пальового фундаменту
 • Підбір фундаментних балок (рандбалок)
В графічній частині повинно бути:
 • Виконується на аркуші креслярського паперу формату А-1; 
 • план фундаментів на природній основі (масштаб 1:100, 1:200);
 • для збірних фундаментів приводять розкладку фундаментних плит і блоків, монолітних ділянок (масштаб 1:25-1:50);
 • збільшені фрагменти планів окремих фундаментів і їх перетину (масштаб 1:20, 1:25);
 • сумісний план пальового поля і ростверків;
 • перерізи пальових фундаментів;
 • специфікації збірних елементів, монолітних фундаментів на природній основі і пальових;
 • примітки до креслення. 

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола