ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І МУРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Мета курсового проекту: закріпити знання теоретичного матеріалу, набути навички практично використовувати методики розрахунку та конструювання залізобетонних конструкцій виробничої будівлі зі збірного залізобетону, закріпити вміння користуватися нормативною і технічною літературою. Для забезпечення максимальної уніфікаці.
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:
Вихідні дані для виконання курсового проекту студенти приймають відповідно до наведених у методичних вказівках таблиць, залежно від значень трьох останніх цифр шифру залікової книжки. Приймати інші вихідні дані не дозволяється. Завдання кожного студента виписується на спеціальному бланку і підписується викладачем.

Для виконання курсового проекту необхідно виконати наступні основні етапи: 
  • вибір і компонування конструктивної схеми будівлі (план, поперечний і поздовжній перерізи будівлі);
  • збір навантажень та статичний розрахунок поперечної рами;
  • розрахунок та конструювання колони (крайньої або середньої) та фундаменту під неї;
  • розрахунок та конструювання попередньо напруженої конструкції згідно завдання (плити покриття, кроквяної конструкції або підкранової балки). 
В графічній частині повинно бути:
2 аркуші формату А-1, або 3 аркуші формату А-2.
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола