ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВА І ПЛАСТМАС
Мета курсової роботи:  У навчальних цілях курсове проектування виконується за умовною тристадійною схемою: варіантне проектування- технічне проектування- робоче проектування.
Варіантне проектування передбачає схематичну розробку варіантів (не менше двох) конструктивно-компоновочних креслень будівлі, яку проектує студент. Технічне проектування завершує остаточну конструктивну розробку кращого варіанта будівлі. Робоче проектування складається з детальної розробки основних несучих конструкцій будівлі (ферми, балки, рами, решітчастого стояка і т.д.).
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:
При оформленні пояснювальної записки в ній необхідно відобразити такі розділи:
а) вибір огороджуючих конструкцій покриття будівлі;
б) вибір основних несучих конструкцій покриття будівлі (балки або арки) з визначенням коефіцієнта власної ваги й % витрати металу;
в) розрахунок елементів огороджуючих конструкцій (плити покриття при безпрогонному вирішенні покриття; настилу під покрівлю та прогонів при прогонному вирішенні покриття);
г) розрахунок основної несучої конструкції (балки або арки);
д) розробка питань захисту деревини від гниття та загоряння, а металу від корозії
 
В графічній частині повинно бути:
Графічну частину КР виконують на аркуші форматом А-2, на якому необхідно показати:
а) фрагмент плану покриття будівлі масштабом 1:100 1:400;
б) геометричну схему основної несучої конструкції (балки або арки)
масштабом 1:500 1:1000;
в) робоче креслення основної несучої конструкції покриття (балки або
арки) масштабом 1:20 1:40. При симетричних конструкціях дозволяється
показувати не всю конструкцію, а її половину; перерізи окремих елементів наводять на кресленні із зазначенням розмірів;
г) деталі основної несучої конструкції (вузлів та опорні частини, стики і складові елементи) масштабом 1:5 1:10;
д) специфікацію матеріалів на одну монтажну марку основної несучої конструкції (на метал і деревину окремо);
е) примітки, де зазначають, з якого матеріалу виконана основна несуча конструкція, вологість деревини і марка клею для склеювання дерев’яних елементів; катети зварних швів і марки електродів для металевих елементів; заходи для захисту деревини від гниття та загоряння, а металу - від корозії.
Image
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола