ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Мета курсового проекту: формування у майбутніх фахівців знань, вмінь та навичок для самостійного вирішення професійних завдань у сфері проектування промислових будівель з металевим каркасом.

Вимоги до курсового проекту:
Проект повинен відповідати завданню на проектування, враховувати вимоги діючих нормативних документів у галузі архітектури і будівництва. При розробленні проекту слід застосовувати переважно збірні конструкції та елементи.
У всіх розділах проекту необхідно:
 • дотримуватись вимог Державних
 • будівельних норм України (ДБН),
 • Державних стандартів України (ДСТУ),
 • Будівельних норм і правил (БНіП)
 • інших директивних документів;
Також потрібно враховувати вимоги економіки, експлуатації, надійності, довговічності й архітектурної виразності.
В графічній частині повинно бути:
Графічна частина проекту виконується на трьох аркушах паперу формату
А2 або двох аркушах паперу А1.
Пропонується такий склад креслень:
 • фрагмент поздовжнього фасаду будівлі М 1:200,
 • плани будівлі М 1:200, 1:400
 • поперечний розріз будівлі М 1:100,
 • фрагмент поздовжнього розрізу будівлі М 1:200,
 • фрагмент плану фундаментів М 1:400,
 • план покрівлі М 1:400,
 • конструктивний розріз стіни М 1:20,
 • конструктивні вузла або деталі М 1:10, 1:20.
 • специфікація збірних конструктивних елементів будівлі,
 • таблиця технічних характеристик будинку.
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола