РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ЗВЕДЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Мета курсової роботи
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:
 
В графічній частині повинно бути:
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола