ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Мета курсового проекту: закріпити і поглибити знання студентів з теоретичного матеріалу, а також набути навички самостійно приймати технологічні й організаційні рішення у питаннях монтажу збірних залізобетонних конструкцій, проектуванні технології та комплексної механізації монтажних процесів.
Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати такі розділи:
 1. Вступ.
 2. Характеристика об’єкта, що будується.
 3. Визначення обсягів монтажних робіт.
 4. Вибір методів монтажу.
 5. Вибір монтажних кранів.
 6. Складання кошторису трудових затрат і заробітної плати.
 7. Складання календарного плану виконання монтажних робіт.
 8. Вибір транспортних засобів.
 9. Визначення техніко-економічних показників проекту.
 10. Розробка заходів техніки безпеки.
В графічній частині повинно бути:
 • Схема технологічних маршрутів монтажних комплектів з вказівкою стоянок кранів (М 1:100; 1:200; 1:400).
 • Схеми монтажу основних збірних елементів з вказівкою послідовності монтажу, вильоту стріли, висоти підйому, розмірів, прив’язки монтажного крану (М 1:50; 1:100)
 • Календарний графік проведення монтажних робіт.
 • Схеми основних захватних пристроїв і пристроїв для тимчасового кріплення елементів.
 • Техніко-економічні показники проекту.
 • Заходи техніки безпеки.
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола