АСПІРАНТУРА
Основні напрями досліджень:
  • Загальна теорія моделей деформівних середовищ.
  • Теорія пружності, з урахуванням загальних питань прикладної теорії пружності.
  • Теорія пластичності.
  • Теорія в'язкопружності та повзучості.
  • Механіка полімерів і композиційних матеріалів.
  • Механіка руйнування.
  • Теорія аерогідропружності.
  • Розроблення та вивчення моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки.
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів по захисту дисертаційних робіт зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Механіка деформівного твердого тіла це галузь науки, яка розробляє та вивчає моделі деформівних середовищ, створює методи розв'язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях і при дії теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, а також розв'язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.
Аспіранти:
  • Дивдик Олександр Васильович
  • Басара Микола Андрійович
Для вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус 1, каб. 100.
Телефон: 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 1100.
Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua.
Е-mail: aspiranttu@gmail.com.
Е-mail: vid_asp@tu.edu.te.ua.

Навчальні плани:

Джерело: http://tntu.edu.ua/спеціальності

Вступні екзамени:

Джерело: http://tntu.edu.ua/вступ
2020 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола