АСПІРАНТУРА
Основні напрями досліджень:
  • Загальна теорія моделей деформівних середовищ.
  • Теорія пружності, з урахуванням загальних питань прикладної теорії пружності.
  • Теорія пластичності.
  • Теорія в'язкопружності та повзучості.
  • Механіка полімерів і композиційних матеріалів.
  • Механіка руйнування.
  • Теорія аерогідропружності.
  • Розроблення та вивчення моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки.
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів по захисту дисертаційних робіт: 131 Прикладна механіка, спеціалізація "Механіка деформівного твердого тіла".
Механіка деформівного твердого тіла це галузь науки, яка розробляє та вивчає моделі деформівних середовищ, створює методи розв'язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях і при дії теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, а також розв'язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.
Аспіранти:
  • Дивдик Олександр Васильович
  • Басара Микола Андрійович
Для вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус 1, каб. 100.
Телефон: 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 1100.
Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua.
Е-mail: .
Е-mail: .

Навчальні плани:

Джерело: http://tntu.edu.ua/спеціальності

Вступні екзамени:

Джерело: http://tntu.edu.ua/вступ
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола