НАУКОВА РОБОТА
Наукова діяльність працівників кафедри :
  • Розробка методів прогнозування залишкового ресурсу та довговічності елементів конструкцій з урахуванням експлуатаційних пошкоджень;
  • Дослідження циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів;
  • Чисельне моделювання напружено-деформованого стану елементів конструкцій
Прикладні роботи :
  • Дослідження мікроструктури та фізико-механічних властивостей сплавів на полікарбідній основі з нанодобавками карбідів та металів зв’язки, 2012-2013, керівник Бодрова Л.Г.
Перелік науково-дослідних робіт, що виконуються:
01
2017-2019 Розроблення методів прогнозування довговічних сплавів з ефектом пам'яті форми за змінної амплітуди навантаження ДІ 231-17 (0117U002244)
02
2021-2023 Розроблення методів прогнозування функціональних властивостей сплавів з пам'яттю форми в системах захисту конструкцій від динамічного навантаження. ДІ 246-21 (0121U109857)
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки