НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Фундаментальні роботи:
01
Plan Life Assessment Network in Central and Eastern European Countries (PLANEast), INCO : International Scientific Cooperation Projects (1998-2001), координатор проекту від України Ясній П.В.
02
Вплив конструктивно-технологічних та експлуатаційних факторів на довговічність силових конструктивних елементів крила транспортного літака з функціональними отворами, МОН України, 2013-2015, керівник Ясній П.В.
03
Моделювання росту тріщин в конструкційних елементах крила транспортного літака в умовах нерегулярного навантаження, МОН України, 2003-2005, керівник Ясній П.В.
04
Розробка методів прогнозування динамічної повзучості конструкційних матеріалів з урахуванням параметрів циклічного навантажування. Державний фонд фундаментальних досліджень України, 2002-2005, керівник Ясній П.В.
05
Дослідження впливу температури і форми циклу навантаження на швидкість росту втомних тріщин в матеріалі МБРЗ”, Державний фонд фундаментальних досліджень України, 2002-2005, керівник Ясній П.В.
06
Fatigue strength of coarse grain steel with microstructurally small defects (Втомна міцність крупнозернистої сталі з мікроструктурно малими дефектами”, (№0105U008841), МОН України (Україно – Словенський проект) 2005-2006, керівник Ясній П.В.
07
Розробка методів прогнозування ресурсу і ймовірності руйнування важливих елементів металургійного обладнання, ДНТП "Ресурс". 2007-2008, керівник Ясній П.В.
08
Сrack growth in a weld of heat-resistant steels due to thermocyclic loading (Ріст тріщин в зварному з’єднанні теплостійких сталей при термоциклічному навантаженні). МОН України (Україно – Словенський проект), 2007-2008, керівник Ясній П.В.
09
Розробка методів прогнозування довговічності металургійного обладнання в умовах високотемпературної втоми, МОН України (Україно – Білоруський проект), 2007, керівник Ясній П.В.
10
Прогнозування впливу попереднього термомеханічного навантаження на квазікрихку міцність матеріалів корпусів атомних реакторів (№0106U000126). МОН України, 2006-2008, керівник Ясній П.В.
11
Розроблення методу підвищення ударної в’язкості теплостійких сталей опроміненням наносекундними лазерними імпульсами. МОН України, 2009-2010, керівник Ясній П.В.
12
Використання детерміністичних та статистичних підходів для оцінки залишкової довговічності конструкцій, МОН України, (Україно – Словенський проект), 2009-2010, керівник Ясній П.В.
13
Наукові основи підвищення термовтомної тривкості нержавкої сталі шляхом наноструктуризації і контрольованого множинного розтріскування поверхневих шарів. Державний фонд фундаментальних досліджень України (Україно-Російський проект), 2009-2010, керівник Ясній П.В.
14
Методологія оцінки поширення втомних пошкоджень в відповідальних елементах конструкцій (№0109U002297), МОН України, 2009-2010, керівник Ясній П.В.
15
Деформування розломно-блокових середовищ з урахуванням зон множинного тріщиноутворення, Державний фонд фундаментальних досліджень України, 2011-2012, керівник Ясній П.В.
16
Методологія оцінювання деградації і залишкової довговічності матеріалів високотемпературних елементів конструкцій ТЕС, МОН України, 2012-2014, керівник Ясній П.В.
17
Оцінювання несучої здатності і залишкової довговічності просторових елементів конструкцій з урахуванням набутих пошкоджень, МОН України, 2015-2017, керівник Ясній П.В.
18
Розробка методів розрахунку експлуатаційних впливів і моніторингу довговічності елементів конструкції ракети носія при транспортуванні літаком, МОН України, 2015-2017, керівник Ясній П.В.
19
Розроблення методів прогнозування довговічності сплавів з ефектом пам'яті форми за змінної амплітуди навантаження, МОН України, 2017-2019, керівник Ясній В.П.
20
Методологія оцінювання довговічності і продовження ресурсу елементів авіаційних конструкцій з експлуатаційними пошкодженнями біля кріпильних отворів, МОН України, 2018-2020, керівник Ясній П.В.
Ознайомитись з публікаціями кафедри:
Image
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола