Каспрук Володимир Богданович

Каспрук
Володимир Богданович

кандидат технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Руська 56
корпус 2
1 пов. каб 15
E-MAIL:
kasprukv@ tntu.edu.ua

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Каспрук Володимир Богданович
elartu Каспрук Володимир Богданович
scopus Каспрук Володимир Богданович
orcid Каспрук Володимир Богданович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Дослідження процесів пиловловлювання в апаратах із зустрічними закрученими потоками
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Каспрук В. Процес розділення твердих частинок у вихровій камері/ В. Каспрук, В. Куц // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 225. — (Обладнання харчових виробництв).
 2. Підвищення надійності та довговічності гідравлічних систем/ С. Балабан, В. Куц, В. Каспрук, В. Чиж // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування", 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 2. — С. 72. — (Обладнання харчових виробництв).
 3. Удосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів/ Балабан С., Куц В., Каспрук В., Чиж В. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 65. — № 1. — С.105-110. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
 4. Каспрук В. Оцінка достовірності рішень, прийнятих при створенні жалюзійно-вихрового пиловловлювача/ В. Каспрук, В. Куц // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 117. — (Обладнання харчових виробництв).
 5. Каспрук В. Б.Математичне моделювання – інноваційний інструмент аналізу діяльності банку / Володимир Богданович Каспрук, М. Каспрук // Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 25 квітня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — С. 15. — (Секція 1. Математичне моделювання).
 6. Каспрук В. Б. Шляхи покращення розділення пило газової суміші при виробництві будівельних матеріалів/ Володимир Богданович Каспрук, Віктор Петрович Куц // Збірник тез доповідей Ⅱ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 24 квітня 2013 року — Т. : ТНТУ, 2013 — С. 7. — (Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 7. Каспрук В. Дослідження енергозберігаючого апарата з зустрічними закрученими потоками в виробництві будівельних матеріалів/ В. Каспрук // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 112. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 8. Каспрук В.Б.Дослідження ефективності роботи жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б. — с.210-214
 9. Каспрук В.Б.Можливі варіанти розрахунку гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б., Куц В.П., Марціяш О.М. — с.87-91
 10. Каспрук В.Б.Математична модель процесу розділення пилогазової суміші в жалюзійно-вихровому пиловловлювачі / Каспрук В.Б. — с.62-66
 11. БалабанУдосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів / Балабан С., Куц В.П., Каспрук В.Б., Чиж В. — с.105-110
 12. БалабанУдосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів / Балабан С., Куц В.П., Каспрук В.Б., Чиж В. — с.105-110
 13. Каспрук В.Б.Експериментальне визначення оптимальних параметрів і геометричних розмірів жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б. — с.62-64
 14. Каспрук В.Б.Експериментальне визначення оптимальних параметрів і геометричних розмірів жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б. — с.62-64
 15. Каспрук В.Б.Дослідження ефективності роботи жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б. — с.210-214
 16. Каспрук В.Б.Дослідження ефективності роботи жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б. — с.210-214
 17. БалабанУдосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів / Балабан С., Куц В.П., Каспрук В.Б., Чиж В. — с.105-110
 18. Каспрук В.Б.Гідродинамічні характеристики вихрового пилевловлювача із жалюзійним відводом повітря / Каспрук В.Б., Куц В.П., Плескун М. — с.109-113
 19. БалабанУдосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів / Балабан С., Куц В.П., Каспрук В.Б., Чиж В. — с.105-110
 20. Каспрук В. Б.Аналіз методів розрахунку вихрових пиловловлювачів / Володимир Каспрук, Віктор Куц // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 90. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
 21. Каспрук В. Б.Застосування вихрового пиловловлювача на підприємствах будівельної промисловості / Володимир Богданович Каспрук, Віктор Петрович Куц // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 41. — (Секція: Інноваційні технології в машинобудуванні та транспорті).
 22. Каспрук В.Б.Зняття характеристики відцентрового вентилятору [Електронний ресурс] / Каспрук Володимир Богданович , 2016 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17302
 23. Каспрук В.Б.Можливі варіанти розрахунку гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача / Каспрук В.Б., Куц В.П., Марціяш О.М. — с.87-91
 24. Каспрук В.Математична модель гідродинаміки зустрічних закручених потоків / В. Каспрук, В. Куц // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 209. — (Обладнання харчових виробництв).
 25. Куц В.Жалюзійно-вихрові апарати як етап вдосконалення відцентрових пиловловлювачів / В. Куц, В. Каспрук // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 210-211. — (Обладнання харчових виробництв).
 26. Каспрук В.Б.Розрахунок системи гарячого водопостачання [Електронний ресурс] / Каспрук Володимир Богданович , 2016 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17303
 27. Каспрук В. Б.Порівняльна характеристика вихрових і відцентрових пиловловлювачів / Володимир Каспрук // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 11-12 жовтня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 104. — (Удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв).
 28. Каспрук В. Б. Шляхи підвищення властивостей бетонів/ Володимир Каспрук, Оля Ващишин // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 52. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола