Підгурський Микола Іванович

Підгурський
Микола Іванович

доктор технічних наук
професор

КОНТАКТНІ ДАНІ
вул. Федьковича 9
корпус 3
каб. 8
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Підгурський Микола Іванович
elartu Підгурський Микола Іванович
scopus Підгурський Микола Іванович
orcid Підгурський Микола Іванович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Рибак Т. І.Методи визначення КІН для дефектних елементів замкнутого профілю / Т. І. Рибак, М. І. Підгурський, М. Я. Сташків // Механічна втома металів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006), 25-28 вересня 2006 року — Т. : ТДТУ, 2006 — С. 441-449. — (Втомна довговічність частин машин).
 2. Підгурський М.І.Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів / Підгурський М.І. — Тернопіль , 2007 — 36 с.
 3. Підгурський М.І.Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів / Підгурський М.І. — Тернопіль , 2007 — 332 с.
 4. Підгурський М.І.Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів / Підгурський М.І. — Тернопіль , 2007 — 332 с.
 5. Мильніков В.Дослідження особливостей напружено-деформованого стану деяких багатошарових конструкцій за умов високоградіентних температурних перепадів / В. Мильніков, М. Підгурський // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 169. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 6. Підгурський М. І.Критерії розвитку форми втомних поверхневих тріщин у зварних вузлах металоконструкцій / М. Підгурський // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 35-42. — (Механіка та матеріалознавство).
 7. Підгурський М. І.Міцність зварних з’єднань при понижених температурах експлуатації / Микола Підгурський, Микола Грещук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 21-22 грудня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — С. 24. — (Секція: Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 8. Мастенко В. Особливості зміни величини теплової потужності і погонної енергії при різних способах автоматичного наплавлення під флюсом / Мастенко В., Татарин Б., Підгурський М. // Вісник ТДТУ. — 2010. — Том 15. — № 2. — С. 86-93. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
 9. Барановський В.Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим робочим органом/ Барановський В., Підгурський М, Герасимчук Г. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.55-61. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
 10. Мильніков О.Визначення напруженого стану в мікрозонах контактів скло-метал та скло-ситалоцемент методом фотопружності / О. Мильніков, М. Підгурський // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування", 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 2. — С. 54. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 11. Особливості застосування методу мінімуму потенціальної енергії деформації для розрахунку статично невизначуваних систем/ М. Підгурський, М. Сташків, Т. Довбуш, І. Тихий // Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування", 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 2. — С. 46. — (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва).
 12. Лазарюк В. Умови роботи інструментів для зварювання тертям з перемішуванням/ В. Лазарюк, М. Підгурський // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 127. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 13. Методика дослідження напружено-деформівного стану в зонах конструктивних концентраторів напружень зварних конструкцій/ М. Підгурський, І. Зубченко, В. Поліщук, В. Ляхов, В. Хом’як // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 137. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 14. Оцінка напружено-деформівного стану в зонах зварних з’єднань тонкостінних елементів конструкцій/ М. Підгурський, М. Грещук, І. Тихий, В. Хом’як // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 138. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 15. Підгурський М. Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стрижневих системах / Підгурський М., Сташків М., Підгурський І. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.118-123. — (механіка та матеріалознавство).
 16. Мильніков О.Термонапружений стан і особливості руйнування триплексів на основі силікатного скла / О. Мильніков, М. Підгурський // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 131. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 17. Методика дослідження стійкості процесу двоелектродного наплавлення стрічковими електродами/ Татарин Б., Мастенко В., Підгурський М., Лазарюк В. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 1. — С.137-141. — (механіка та матеріалознавство).
 18. Експериментальні дослідження пошкодження коренеплодів / Барановський В., Підгурський М., Дубчак Н., Труханська О. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 3. — С.95-101. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
 19. Мильніков О.В., Підгурський М.І. Основні питання Опору матеріалів. Конспект лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання− Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2012. – 180с.
 20. Гладьо Б.М.Теорія механізмів і машин : Навчальний посібник / Гладьо Б.М., Підгурський М.І. — Тернопіль : ТНТУ , 2012 — 184 с.
 21. Мильніков О.Дослідження напружено-деформованого стану триплексів при експлуатації в умовах знижених температур / Мильніков О., Підгурський М. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 66. — № 2. — С.52-62. — (механіка та матеріалознавство).
 22. Мильніков О.В.Основні питання опору матеріалів : Конспект лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання / Мильніков О.В., Підгурський М.І. — Тернопіль : ТНТУ , 2012 — 183 с.
 23. Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Том 7. – Тернопіль: Джура, 2012. — 214 с.
 24. Грещук М. Дослідження впливу лазерної ударно-хвильової обробки на мікротвердість зварного з’єднання сталі 09Г2С/ М. Грещук, М. Підгурський // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅱ: Матеріалознавство та машинобудування. — С. 86. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
 25. Мильніков О.В.Основні питання опору матеріалів : Конспект лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання / Мильніков О.В., Підгурський М.І. — Тернопіль : ТНТУ , 2012 — 183 с.
 26. М. Підгурський. Досліджень формоутворення сферичних поверхонь на верстатах токарної групи / М.Підгурський, М.Левкович, О.Лясота // ТНТУ — 2012.
 27. Гладьо Б.М.Теорія механізмів і машин : Навчальний посібник / Гладьо Б.М., Підгурський М.І. — Тернопіль : ТНТУ , 2012 — 184 с.
 28. Грещук М. Фазові та структурні перетворення в зварних з’єднаннях конструкційних сталей/ М. Грещук, М. Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅱ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 24 квітня 2013 року — Т. : ТНТУ, 2013 — С. 33. — (Технології та обладнання зварювального виробництва).
 29. Рудяк Ю. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення НДС та граничного стану елементів машин, виготовлених із неметалів/ Ю. Рудяк, М. Підгурський // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування. — С. 77. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 30. Підгурський М. І.Дослідження напружено-деформівного стану ферм із замкнутих гнутозварних профілів / М. Підгурський, А. Фик // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування. — С. 76. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 31. Рудяк Ю. А.Експериментальне визначення моментного напруженого стану для тонких оболонок з тріщинами / Юрій Аронович Рудяк, Микола Іванович Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅱ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 24 квітня 2013 року — Т. : ТНТУ, 2013 — С. 31-32. — (Технології та обладнання зварювального виробництва).
 32. Підгурський М. І. Дослідження напружено – деформівного стану балок з перфорованими стінками/ М. Підгурський, В. Слободян // Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя, 20-21 листопада 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — Том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування. — С. 75. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 33. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин: Монографія / В.М.Барановський, М.І.Підгурський, М.Р.Паньків та ін. — Тернопіль : ТНТУ , 2014 — 351 с. — ISBN 978-966-305-061-4.
 34. Рудяк Ю.Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами / Ю. Рудяк, М. Підгурський // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 73. — № 1. — С 18-28. — (механіка та матеріалознавство).
 35. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин: Монографія / В.М.Барановський, М.І.Підгурський, М.Р.Паньків та ін. — Тернопіль : ТНТУ , 2014 — 351 с. — ISBN
 36. Підгурський М. І.Особливості розрахунку великопрольотних аркових ферм / М. Підгурський, І. Стасюк // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 116-117. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 37. Підгурський М. І.Порівняльні дослідження металевих балок з овальною перфорацією стінок / М. Підгурський, В. Слободян // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 115. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 38. Барановський В.Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин / В. Барановський, М. Підгурський, М. Паньків // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 74. — № 2. — С. 106-113. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
 39. Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу/ В. Мастенко, Б. Татарин, М. Підгурський, С. Мариненко // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 75. — № 3. — С. 132-144. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
 40. Підгурський М. І.Тенденції розробки трубних сталей та способи забезпечення міцності їх зварних з’єднань / М. Підгурський, Алі Махмуд Алі // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 114. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 41. Рудяк Ю.А.Дослідження міцності багатошарових структур із прозорих діелектриків оптичними методами / Ю.А.Рудяк, М.І.Підгурський — с.68-72
 42. Підгурський М. І.Дослідження розподілу нормальних напружень в перемичках балок з дворядною перфорацією стінки / Микола Підгурський, Василь Слободян // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», 19–21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 59-60. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
 43. Підгурський М. І. Порівняльні дослідження напружено-деформівного та граничного стану балок з різною перфорацією стінки/ М. Підгурський, Василь Володимирович Слободян // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 13. — (Секція: Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
 44. Фик А. Ю. Методика досліджень НДС К-подібного вузлового з’єднання легких металевих ферм із перфорованих замкнутих гнутозварних профілів методом скінчених елементів/ А. Ю. Фик, М. І. Підгурський // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 155-156. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 45. Cташків М.Я., Підгурський М.І., Довбуш Т.А., Бортник І.М.Дослідження впливу стисненого кручення на міцність зварного з’єднання елементів рами розкидача твердих органічних добрив. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 170. «Технічні системи і технології тваринництва» «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2016. – 164-171с.
 46. Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load/ Mykola Pidgursky, Yuri Rudyak, Leonid Voitovich, Oksana Kushchak // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 40–46. — (Механіка та матеріалознавство).
 47. Слободян В. В.Дослідження напружено – деформівного стану підсилених перфорованих балок з круглими отворами / В. В. Слободян, М. І. Підгурський // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 149-151. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 48. Підгурський М. І.Дослідження напружено – деформівного стану стінки-перемички перфорованої балки з круглими отворами / М. І. Підгурський, В. В. Слободян, Ю. А. Рудяк // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 114–117.
 49. Рибак Т. І.Оцінка міцності та довговічності елементів машин за критеріями механіки втомного руйнування / Т. І. Рибак, М. І. Підгурський, М. Я. Сташків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 147–148.
 50. Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією стінок/ М. І. Підгурський, І. Б. Окіпний, І. М. Підгурський, О. М. Якубишин, Л. А. Петровський, В. М. Солодкий, В. М. Антонюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 65. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола